Lấy Lại Password

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể tạo một mật khẩu mới bằng cách cung cấp tên đăng nhập lúc đăng ký. Một Email với một liên kết sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Chọn vào để thay đổi mật khẩu.
Nhập tên đăng nhập của bạn vào đây. Trong hầu hết các trường hợp đây chính là địa chỉ email của bạn.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3826718

Email: benhvien.anphu@angiang.gov.vn

© Trung tâm y tế huyện An Phú


Thiết kế: