Có lỗi nghiêm trọng xảy ra.

Tin tiêu điểm

Dịch vụ kỹ thuật

tin nổi bật

Đơn vị trực thuộc


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3826718

Email: benhvien.anphu@angiang.gov.vn

© Trung tâm y tế huyện An Phú


Thiết kế: