BAN GIÁM ĐỐC ttyt huyện AN PHÚ

 

 

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Trần Văn Sang

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKI. Trần Mật Nhiệm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKI. Nguyễn Hùng Dũng


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3826718

Email: benhvien.anphu@angiang.gov.vn

© Trung tâm y tế huyện An Phú


Số người online: 5
Lượt truy cập: 102306
Thiết kế: