BAN GIÁM ĐỐC ttyt huyện AN PHÚ

 

 

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Trần Văn Sang

 

 

Đang cập nhật ...

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKI. Nguyễn Hùng Dũng


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3826718

Email: benhvien.anphu@angiang.gov.vn

© Trung tâm y tế huyện An Phú


Hôm nay: 71
Lượt truy cập: 372449
Thiết kế: