DANH MỤC THUỐC

<
STT MA_HOAT_CHAT HOAT_CHAT DUONG_DUNG HAM_LUONG TEN_THUOC DON_GIA DON_GIA_TT
1 40.301 Nystatin + neomycin + polymyxin B Đặt âm đạo 35.000IU + 35.000IU + 100.000 IU Polygynax 9500 9500
2 40.707 Glycerol Thụt 5ml Rectiofar 2208 2208
3 40.685 Acetyl leucin Tiêm tĩnh mạch 500mg/5ml Tanganil 500mg 13698 13698
4 40.48 Paracetamol Uống 500mg TATANOL 399 399
5 40.911 Tyrothricin + tetracain (hydroclorid) ngậm 1mg + 0,1mg TYROTAB 294000 294000
6 40.911 Tyrothricin + tetracain (hydroclorid) Ngậm 1mg + 0,1mg TYROTAB 294 294
7 40.911 Tyrothricin + tetracain (hydroclorid) Ngậm 1mg + 0,1mg TYROTAB 294 294
8 40.911 Tyrothricin + tetracain(hydroclorid) Ngậm 1mg + 0,1mg TYROTAB 294 294
9 40.677 Omeprazol Uống 40mg VACOOMEZ 40 353 353
10 40.980 Salbutamol (sulfat) Xịt 100mcg/ liều Ventolin Inh 76379 76379
11 05C.199.1 Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu. Uống 4,2g,1,312g,1,05g Viên nang ích mẫu 420 420
12 40.448 Phytomenadion (Dùng được cho trẻ sơ sinh ) Tiêm 1mg/ml Vinphyton 2100 2100
13 40.448 Phytomenadion (vitamin K1) Tiêm 1mg/ml Vinphyton 2100 2100
14 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 150mg Cenpadol 406 406
15 40.13 Lidocain + epinephrin (adrenalin) Tiêm 2%+0,00125% Epicain (1:100,000) 6900 6900
16 40.13 Lidocain + epinephrin Tiêm 2%+0,00125% Epicain (1:100,000) 6900 6900
17 40.918 Methyl ergometrin (maleat) Tiêm 0,2mg/ml Eruvin 12000 12000
18 40.678 Esomeprazol Uống 40mg Estor Tab 40mg 4x7 s 12500 12500
19 40.711 Macrogol (polyethylen glycol
hoặc polyoxyethylen glycol)
Uống 10g Forlax 4275 4275
20 40.148 Mebendazol Uống 500mg Fubenzon 2888 2888
21 40.184 Cefuroxim Uống 125mg Furacin 125 1329 1329
22 40.184 Cefuroxim Uống 250mg Furacin 250 1389 1389
23 40.807 Metformin Uống 1000mg Glucofine 1000mg 803 803
24 40.807 Metformin Uống 500mg GLUDIPHA 500 171 171
25 40.807 Metformin Uống 850mg GLUPHAKAPS 850MG 236 236
26 40.807 Metformin Uống 850mg GLUPHAKAPS 850mg 236 236
27 40.154 Amoxicilin Uống 250mg Hagimox 250 660 660
28 05C.186.2 Ngưu tất, Nghệ, Hoa hòe. Uống 150mg,150mg,150mg,300mg Hamov 830 830
29 40.445 Heparin (natri) Tiêm 25000IU/5 ml Heparin 25000UI/5ml 94500 94500
30 40.491+68 Piracetam + Cinnarizin Uống 400mg + 25mg Kacetam plus ( Tên cũ Piracetam plus) 305 305
31 40.677 Omeprazol Uống 20mg Kagasdine 159 159
32 40.67 Alpha chymotrypsin Uống 21 microkatal (4,2mg hay 4200UI) Katrypsin 157 157
33 40.1011 Acid amin Tiêm truyền 7,2%/200ml Kidmin 115000 115000
34 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg +125mg Koact 1000 5250 5250
35 40.12 Lidocain tiêm 2%/10ml LIDOCAIN 16170 16170
36 40.49 Paracetamol + chlorpheniramin Uống 400mg + 2mg Mekodecol 144 144
37 40.41 Meloxicam Uống 7,5mg Melic 7,5mg 525 525
38 40.41 Meloxicam Uống 7,5mg MELOXICAM 54 54
39 40.807 Metformin Uống 500mg METFORMIN 500 147 147
40 40.918 Methyl ergometrin maleat Tiêm 0,2mg/ml Methylergometrine 0,2mg/ml 14400 14400
41 40.663 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd Uống 2,5g + 0,5g Mezapulgit 1239 1239
42 40.663 Attapulgit mormoivon hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd Uống 2,5g + 0,5g Mezapulgit 1239 1239
43 40.43 Morphin (Hydroclorid) Tiêm 0,01g/ml Morphin (Morphin hydroclorid 0.01g/1ml) 3169 3169
44 40.43 Morphin (hydroclorid, sulfat) Tiêm 0,01g/ml Morphin (Morphin hydroclorid 0.01g/1ml) 3169 3169
45 40.688 Domperidon Uống 10mg Motilium-M 1813 1813
46 40.299 Nystatin + metronidazol + Cloramphenicol + dexamethason acetat Đặt âm đạo 200mg + 80mg + 100.000UI + 0,5mg Mycogynax (Viên đặt PK) 600 600
47 40.48 Paracetamol Uống 500mg Mypara 1200 1200
48 40.116 Natri hydrocarbonat Tiêm truyền tĩnh mạch 1,4% /250ml Natri bicarbonat 1,4% 28776 28776
49 40.658 Natri Clorid Dùng ngoài 0,9%,1000ml Natri clorid 0,9% 11886 11886
50 40.767 Dexamethason phosphat + neomycin thuốc mắt 17.000IU + 5,5mg NEO-DEXA 29400 29400
51 40.260 Aciclovir Uống 200mg Acyclovir VPC 200 377 377
52 40.429 Sắt fumarat + acid folic Uống 200mg + 1mg AGIFIVIT 185 185
53 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 500mg + 62,5mg AUGXICIN 500 / 62,5mg 2864 2864
54 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 10mg Biresort 10 567 567
55 40.1032 Calci carbonat + calci gluconolactat Uống 0,3g+2,94g Calcium BOSTON 500mg 1200 1200
56 40.417 Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen Uống 20mg + 25mg + 250mg Domitazol 918 918
57 40.767 Dexamethason phosphat + neomycin Thuốc mắt 17.000IU+ 5,5mg NEO-DEXA 2940 2940
58 40.518 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml NICARDIPINE AGUETTANT 10MG/10ML B/10 124999 124999
59 40.688 Domperidon Uống 10mg DOMPERIDON 60 60
60 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) Uống 30mg Donox 30mg 1150 1150
61 40.800 Gliclazid Uống 30mg Dorocron - MR 550 550
62 40.48 Paracetamol Uống 650mg Effer-paralmax extra 1290 1290
63 40.50 Paracetamol + Codein phosphat Uống 500mg+30mg Panalganeffer Codein 1019 1019
64 40.50 Paracetamol + codein phosphat Uống 500mg + 30mg Panalganeffer Codein 1040 1040
65 40.603 Dexpanthenol (panthenol, vitamin B5) Dùng ngoài 4,63g Panthenol 97000 97000
66 40.48 Paracetamol Uống 1g/100ml Paracetamol-Bivid 38850 38850
67 40.81 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Uống 4mg Clorpheniramin 31 31
68 40.198 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin 1000 1000
69 40.481 Trimetazidin Uống 35 mg SaVi Trimetazidine 35 MR 790 790
70 40.481 Trimetazidin Uống 20mg H-VACOLAREN 87 87
71 40.999 Oxomemazin + guaifenesin + paracetamol + natri benzoat Uống 1,65mg; 33,3mg; 33,3mg; 33,3mg Topralsin 188 188
72 40.493 Bisoprolol Uống 5mg Bihasal 5 914 914
73 40.693 Alverin (citrat) Uống 40mg ALVERIN 105 105
74 40.831 Mephenesin Uống 500mg MEPHENESIN 500 259 259
75 40.549 Atorvastatin Uống 20mg Torvalipin 20mg 3080 3080
76 40.805 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Tiêm 100IU/ml Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml x 3ml 153999 153999
77 40.989 Bromhexin (hydroclorid) Uống 8mg Bromhexin Actavis 8mg 714 714
78 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 60mg Imidu 60mg 1344 1344
79 40.776 Prednisolon acetat Uống 5mg Hydrocolacyl 124 124
80 40.1 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml ATROPIN 500 500
81 05C.73 Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc hoạt, Phòng phong, Phục linh, Xuyên khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, Bạch thược, Cam thảo, Đương quy, Thiên niên kiện. Uống 0,1g + 0,1g + 0,15g +0,12g + 0,5g +0,4g +0,5g +0,5g +0,5g + 0,5g + 0,4g +0,5g + 0,40g Thấp khớp hoàn P/H 4900 4900
82 40.119 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) Tiêm 1mg/1ml Levonor 1mg/1ml 29190 29190
83 0 Vắc xin phòng dại tiêm 0 Abhayrab 157000 157000
84 N03.01.010 0 0 0 Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc cho ăn VIKIMCO 3400 3400
85 N03.01.060 0 0 0 Bơm tiêm sử dụng một lần 1cc26Gx1/2 VIKIMCO 500 500
86 N03.05.020 0 0 0 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em 3927 3927
87 N03.02.070 0 0 0 VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MM 16238 16238
88 0 0 0 0 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5.1x1.9cm (1243A) 1446000 1446000
89 N03.05.020 0 0 0 Dây oxy 2 nhánh size XS 4830 4830
90 40.914 Carbetocin Tiêm 100mcg/ml Duratocin 100Mcg/ml 398036 398036
91 N06.05.010 0 0 0 Polypropylene Mesh 5x10cm - Premilene Mesh LP 5x10cm 476300 476300
92 N03.02.070 0 0 0 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM - Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G 15347 15347
93 N03.05.020 trẻ em 0 0 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em 3927 3927
94 0 Vắc xin phòng viêm gan B tiêm 200mcg/1ml/liều Heberbiovac HB 66800 66800
95 40.992 Codein + terpin hydrat Uống 5mg + 100mg Terpin Codein 5 191 191
96 40.1021 Natri clorid Tiêm truyền 0,9%, 500ml Natri clorid 0,9% 6547 6547
97 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 500mg + 125mg AUGTIPHA 625mg 1890 1890
98 40.209 Cloramphenicol+ dexamethason Nhỏ mắt 20mg + 5mg Dexinacol 2732 2732
99 40.451 Tranexamic acid Tiêm 500mg/5ml Cammic 7350 7350
100 40.1028 Nước cất pha tiêm Tiêm 5ml Nước cất pha tiêm 567 567
101 40.487 Propranolol (hydroclorid) Uống 40mg Dorocardyl 40mg 273 273
102 40.1033 Calci carbonat + vitamin D3 Uống 1250mg + 440IU Calci D-Hasan 1197 1197
103 40.64 Glucosamin Uống 750 mg Projoint 750 411 411
104 40.207 Tobramycin + dexamethason Nhỏ mắt (15mg + 5mg); 5ml Tobidex 7203 7203
105 40.451 Tranexamic acid Tiêm 250mg/5ml A.T Tranexamic inj 3255 3255
106 40.559 Simvastatin Uống 20mg AGISIMVA 20 478 478
107 40.651 Acid lactic + lactoserum atomisat Dùng ngoài 1g/100ml + 0,93g/100ml LACTACYD Feminine Hygiene B/ 1 Bottle x 60ml 16480 16480
108 40.514 Methyldopa Uống 250mg AGIDOPA 610 610
109 40.659 Furosemid Tiêm 20mg/2ml A.T Furosemid inj 1150 1150
110 40.661 Spironolacton Uống 25mg Mezathion 828 828
111 40.681 Ranitidin Uống 300mg Ranitidin 300mg 409 409
112 40.277 Tenofovir (TDF) Uống 300mg Hepatymo 2449 2449
113 40.236 Pefloxacin Tiêm 400 mg/5ml Vinpecine 10920 10920
114 40.772 Hydrocortison Tiêm 100mg Vinphason 8463 8463
115 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 7,2%/200ml Kidmin 115000 115000
116 40.1057 Vitamin C Tiêm 500mg/5ml Cevit 500 1428 1428
117 40.993 Dextromethorphan Uống 10 mg DEXTROMETHORPHAN 10 118 118
118 40.1047 Vitamin A Uống 5.000 UI AGIRENYL 210 210
119 40.937 Rotundin Uống 60mg Rotundin 60 499 499
120 40.30 Diclofenac Tiêm 75mg/3ml Diclofenac 860 860
121 40.417 Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen Uống 20mg + 25mg + 250mg Domitazol 1100 1100
122 40.242 Sulfamethoxazol + trimethoprim Uống 800+160mg AGI-COTRIM F 410 410
123 40.678 Esomeprazol Tiêm 40mg Esogas ivf 19887 19887
124 40.721 Dioctahedral smectit Uống 3g SMECGIM 720 720
125 40.725 Kẽm gluconat Uống 105mg/15mg Zn Mibezin 15mg 504 504
126 40.998 N-acetylcystein Uống 200mg ACECYST 162 162
127 40.816 Propylthiouracil (PTU) Uống 50mg PTU Thepharm 290 290
128 40.883 Natri clorid Nhỏ mũi 450mg/50ml, 70ml NASOLSPRAY 22000 22000
129 40.1015 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% 9135 9135
130 40.688 Domperidon Uống 10mg Becadom 54 54
131 40.69 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin Uống 5mg+ 3mg HORNOL 3500 3500
132 40.156 Amoxicilin + sulbactam Uống 875mg+ 125mg TRIMOXTAL 875/125 7130 7130
133 40.685 Acetyl leucin Uống 500mg Aleucin 340 340
134 40.677 Omeprazol Uống 40mg Alzole 318 318
135 40.693 Alverin (citrat) Uống 40mg Alverin 92 92
136 40.526 Telmisartan Uống 40 mg Telmisartan 688 688
137 40.540 Clopidogrel Uống 75mg G5 Duratrix 525 525
138 40.678 Esomeprazol Uống 20mg Prazopro 20mg 435 435
139 40.1032 Calci carbonat+ calci gluconolactat Uống 150mg + 1470mg GONCAL 1900 1900
140 40.87 Fexofenadin Uống 60mg Lotufast 275 275
141 40.87 Fexofenadin Uống 120mg Fefasdin 120 525 525
142 40.1026 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml, Ringer lactate 6757 6757
143 40.59 Allopurinol Uống 300mg Allopurinol 314 314
144 40.268 Lamivudin Uống 100mg AGIMIDIN 675 675
145 40.576 Piracetam Uống 800mg Kacetam 270 270
146 40.225 Spiramycin + metronidazol Uống 750.000IU+ 125mg Zidocin DHG 720 720
147 40.698 Hyoscin butylbromid Tiêm 20mg/ ml Vincopane 6195 6195
148 40.448 Phytomenadion Tiêm 1mg/ml Vinphyton 1491 1491
149 40.754 Trimebutin maleat Uống 200mg Arthur 646 646
150 40.921 Misoprostol Uống 200mcg Misoprostol 3780 3780
151 40.208 Cloramphenicol Nhỏ mắt 0,4%-10ml Cloraxin 0,4% 2100 2100
152 40.956 Sulpirid Uống 50mg Dogtapine 110 110
153 40.933 Diazepam Uống 5mg Diazepam 161 161
154 40.989 Bromhexin (hydroclorid) Uống 8mg Bromhexin 34 34
155 40.1061 Vitamin E Uống 400UI Vitamin E 490 490
156 40.491 Amlodipin Uống 5mg Kavasdin 5 88 88
157 40.203 Neomycin + polymyxin B + dexamethason Thuốc mắt 35mg + 100.000IU + 10mg/10ml MEPOLY 37000 37000
158 40.198 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin 80mg/2ml 1250 1250
159 40.213 Metronidazol + neomycin + nystatin Đặt âm đạo 500mg + 65000UI + 100000UI AGIMYCOB 1200 1200
160 40.867 Hydroxypropylmethylcellulose Nhỏ mắt 0,3% (30mg/10ml) SYSEYE 25000 25000
161 40.831 Mephenesin Uống 500mg AGIDECOTYL 500 259 259
162 40.998 N-acetylcystein Uống 200mg Acetylcystein 349 349
163 40.1055 Vitamin B6 + magnesi (lactat) Uống 5mg+ 470mg (475mg) Magnesium - B6 98 98
164 40.883 Natri clorid Nhỏ mắt 0,9%/10ml EFTICOL 0,9% 1380 1380
165 40.1015 Glucose Tiêm truyền 30%, 250ml Glucose 30% 11435 11435
166 40.1015 Glucose Tiêm truyền 5%, 500ml Glucose 5% 6930 6930
167 40.667+670 Glimepirid + Metformin Uống 2mg + 500mg CoMiaryl 2mg/500mg 2394 2394
168 40.662 Aluminum phosphat Uống 20% 12,38g Aluminium Phosphat gel 945 945
169 40.606+612 Bacillus subtilis + Lactobacillus acidophilus Uống 100 triệu (CFU) + 500 triệu (CFU) MERIKA PROBIOTICS 2200 2200
170 40.670 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Uống 400mg + 300mg Gelactive 2289 2289
171 40.718 Bacillus subtilis Uống 2x10^9 CFU/5ml DOMUVAR 5250 5250
172 40.671 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Uống 0,6g + 0,3922g (nhôm oxyd) + 0,06g GRANGEL 2800 2800
173 40.688 Domperidon Uống 30mg/30ml AGIMOTI 7800 7800
174 40.756 Ursodeoxycholic acid Uống 150mg CUELLAR 3290 3290
175 40.493 Bisoprolol Uống 2,5 mg A.T Bisoprolol 2.5 273 273
176 40.51 Paracetamol + ibuprofen Uống 325/200mg AGIPAROFEN 135 135
177 40.154 Amoxicilin Uống 500mg Amoxicilin 500mg 441 441
178 40.79 Cetirizin Uống 10mg Kacerin 52 52
179 40.501 Enalapril Uống 10mg Meyerlapril 10 136 136
180 40.86 Epinephrin (adrenalin) Tiêm 0,1%/1mg /1ml Adrenaline-BFS 1mg 2100 2100
181 40.497 Carvedilol Uống 6,25 mg Carsantin 6,25mg 693 693
182 40.1021 Natri clorid Tiêm truyền 3%, 100ml Natri clorid 3% 7350 7350
183 40.491 Amlodipin Uống 10mg Kavasdin 10 356 356
184 40.1048 Vitamin A + D Uống 5000UI+ 400UI Enpovid AD 180 180
185 40.593 Clotrimazol Dùng ngoài 100mg/200ml, chai 125ml, CAMISEPT 45000 45000
186 40.659 Furosemid Uống 40mg Vinzix 120 120
187 40.496 Captopril Uống 25mg CAPTAGIM 80 80
188 40.476 Atenolol Uống 50mg AGINOLOL 50 130 130
189 40.495 Candesartan Uống 8mg CANCETIL 1395 1395
190 40.67 Alpha chymotrypsin Uống 21 microkatal (4,2mg hay 4200UI) Alfachim 136 136
191 40.508 Lacidipin Uống 4mg HUNTELAAR 2990 2990
192 40.656 Povidon iodin Dùng ngoài 10%/90ml POVIDONE 8200 8200
193 40.926 Salbutamol (sulfat) Đặt hậu môn 1mg Sabumax 6909 6909
194 40.999 Oxomemazin + guaifenesin + paracetamol + natri benzoat Uống 1,65mg; 33,3mg; 33,3mg; 33,3mg Topralsin 182 182
195 40.1020 Manitol Tiêm truyền 20%, 250ml Mannitol 16800 16800
196 40.1054 Vitamin B6 Uống 250mg AGIDOXIN 320 320
197 40.512 Losartan Uống 50mg Losartan 238 238
198 40.1040 Calcitriol Uống 0,25mcg Calcitriol 374 374
199 40.64 Glucosamin Uống 1500mg Atigluco 1500 sac 1368 1368
200 40.1055 Vitamin B6 + magnesi (lactat) Uống 5mg + 470mg Magnesi-B6 3800 3800
201 40.81 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Uống 4mg CLORPHENIRAMIN MALEAT 4MG 30 30
202 40.1 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml Atropin sulphat 500 500
203 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 325mg SOTRAPHAR- NOTALZIN 59 59
204 40.78 Alimemazin Uống 45mg/90ml Thémaxtene 10290 10290
205 40.707 Glycerol Thụt 2.25g/3g Stiprol 6800 6800
206 40.831 Mephenesin Uống 250mg Detracyl 250 123 123
207 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 325mg Acepron 325 mg 571 571
208 40.49 Paracetamol + chlorpheniramin Uống 325mg + 2mg SACENDOL 399 399
209 40.161 Cefaclor Uống 250mg Ceplorvpc 250 1897 1897
210 40.220 Clarithromycin Uống 250mg Clarividi 250 1482 1482
211 40.32 Etodolac Uống 200mg ETODAGIM 740 740
212 40.493 Bisoprolol Uống 5mg Bisoprolol 288 288
213 40.219 Azithromycin Uống 200mg Azithromycin 200 1850 1850
214 40.491 Amlodipin Uống 10mg Kavasdin 10 356 356
215 40.41 Meloxicam Uống 15mg MOBIMED 15 960 960
216 40.800 Gliclazid Uống 30mg Glumeron 30 MR 450 450
217 40.807 Metformin Uống 500mg Gludipha 500 145 145
218 40.157 Ampicilin (muối natri) Tiêm 1g Ampicillin 1g 3560 3560
219 40.715 Sorbitol Uống 5g SORBITOL 383 383
220 40.212 Metronidazol Tiêm truyền 500mg/100ml Metronidazol Kabi 8873 8873
221 40.528 Valsartan Uống 80mg Meyervas 80 1155 1155
222 40.703 Tiropramid hydroclorid Uống 100mg TIRAM 1470 1470
223 40.926 Salbutamol (sulfat) Uống 2mg SALBUTAMOL 90 90
224 40.229 Levofloxacin Uống 500mg Kaflovo 666 666
225 40.655 Đồng sulfat Dùng ngoài 200ml GYSUDO 6000 6000
226 40.336 Flunarizin Uống 10mg Mezapizin 10 668 668
227 40.678 Esomeprazol Uống 40mg Prazopro 40mg 945 945
228 40.1049 Vitamin B1 Uống 250mg Vitamin B1 250mg 388 388
229 40.825 Huyết thanh kháng uốn ván Tiêm 1.500 UI Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế 22943 22943
230 40.43+47 Paracetamol + Tramadol Uống 325mg+ 37,5mg Dinalvic VPC 369 369
231 40.807 Metformin Uống 850mg Glucofast 850 210 210
232 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 500mg Mypara 1200 1200
233 40.540 Clopidogrel Uống 75mg Clopistad 3450 3450
234 40.184 Cefuroxim Uống 125mg Bifumax 125 1554 1554
235 40.288 Fluconazol Uống 150mg Fluconazol Stada 150 mg 10000 10000
236 40.220 Clarithromycin Uống 500mg Clarithromycin 500 2175 2175
237 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 500mg DOPAGAN 500 MG 348 348
238 40.801 Glimepirid Uống 4mg Glumerif 4 3600 3600
239 40.227 Ciprofloxacin Uống 500mg PYCIP 500mg 2600 2600
240 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 500mg + 62,5mg Klamentin 500/62.5 5990 5990
241 40.549 Atorvastatin Uống 20mg Dorotor 20mg 590 590
242 40.519 Nifedipin Uống 20 mg Nifedipin Hasan 20 Retard 499 499
243 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 500mg + 125mg Ofmantine-Domesco 625mg 1968 1968
244 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 120mg/5ml BABEMOL 1800 1800
245 40.12 Lidocain (hydroclorid) Tiêm 2% 2ml Lidocain Kabi 2% 420 420
246 40.30 Diclofenac Uống 75mg DICLOFENAC 75 109 109
247 40.37 Ibuprofen Uống 400mg Ibuprofen 223 223
248 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 500mg PARACETAMOL 500MG 78 78
249 40.16 Morphin (hydroclorid, sulfat) Tiêm 0,01g/ml Morphin 3003 3003
250 40.472 Erythropoietin Tiêm 2000 IU Heberitro 2000 IU/mL 153900 153900
251 40.491+68 Piracetam + Cinnarizin Uống 400mg+25mg Kacetam plus 265 265
252 40.667 Guaiazulen + dimethicon Uống 4mg + 3000mg DIMAGEL 3750 3750
253 40.247 Tetracyclin (hydroclorid) Tra mắt 1% 5g Tetracyclin 1% 3200 3200
254 40.260 Aciclovir Uống 800mg Aciclovir Meyer 1010 1010
255 40.47 Nefopam (hydroclorid) Tiêm 20mg/2ml Nefopam 2961 2961
256 40.169 Cefixim Uống 50mg Cefixime Uphace 50 2780 2780
257 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg +125mg Klamentin 875/125 5990 5990
258 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 250mg+ 31,25mg Midantin 250/31,25 2415 2415
259 40.219 Azithromycin Uống 500mg Azithromycin 500 3350 3350
260 40.169 Cefixim Uống 100mg Cefimbrano 100 1139 1139
261 40.775 Methyl prednisolon Uống 16mg MENISON 16mg 2900 2900
262 40.493 Bisoprolol Uống 2,5mg Bisoloc Tab 2.5mg 3x10`s 1155 1155
263 40.169 Cefixim Uống 200mg Orenko 1080 1080
264 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 250mg Hapacol 250 1733 1733
265 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 60mg Imidu 60mg 1350 1350
266 40.493 Bisoprolol Uống 5mg BiHasal 5 693 693
267 40.163 Cefalexin Uống 500mg Firstlexin 500mg 1780 1780
268 40.41 Meloxicam Uống 7,5mg Melic 7.5 470 470
269 40.736 Diosmin + hesperidin Uống 450/ 50mg DilodinDHG 720 720
270 40.245 Doxycyclin Uống 100mg Doxycyclin 100 240 240
271 40.882 Natri chondroitin sulfat+ retinol palmitat + cholin hydrotartrat + riboflavin + thiamin hydroclorid Uống 120mg + 2.000UI + 25mg + 6mg + 30mg Tobiwel 1800 1800
272 40.993 Dextromethorphan Uống 15 mg DEXTROMETHORPHAN 15 128 128
273 40.1010 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm Uống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 2,5mg Mibezisol 2,5 2100 2100
274 40.28 Celecoxib Uống 200mg Beroxib 350 350
275 40.173 Cefotaxim Tiêm 1g Traforan 1g 5900 5900
276 40.685 Acetyl leucin Tiêm 500mg/5ml Atileucine inj 11983 11983
277 40.741 Arginin Uống 400mg TARGINOS 400 980 980
278 40.743 Arginin hydroclorid Uống 500mg Siqueira 640 640
279 40.297 Nystatin Uống 500.000IU NYSTATAB 600 600
280 40.299 Nystatin + metronidazol + Cloramphenicol + dexamethason acetat Đặt âm đạo 100.000UI + 200mg + 80mg + 0,5mg Mycogynax (Viên đặt PK) 650 650
281 40.491 Amlodipin Uống 5mg Kavasdin 5 88 88
282 40.184 Cefuroxim Uống 250mg Eucinat 250 1261 1261
283 40.775 Methyl prednisolon Uống 4mg MENISON 4mg 890 890
284 40.478 Nitroglycerin Uống 2,6mg Nitromint 1600 1600
285 40.63 Diacerein Uống 50 mg Artreil 3500 3500
286 40.558 Rosuvastatin Uống 10mg Rosuvas Hasan 10 2583 2583
287 40.976 Fenoterol + ipratropium Xịt họng 250mcg/ml + 500mcg/ml Berodual 20ml (Brazil) 96870 96870
288 40.206 Tobramycin Nhỏ mắt 0,3% 10ml Bralcib Eye Drops 16000 16000
289 40.918 Methyl ergometrin (maleat) Tiêm 0,2mg/ml Hyvaspin 12000 12000
290 40.679 Pantoprazol Uống 40mg Knotaz 1450 1450
291 40.284 Clorquinaldol + promestrien Đặt âm đạo 200mg+10mg Colposeptine 5460 5460
292 40.903 Fluticason propionat Xịt 50mcg/liều xịt, chai 120 liều FLUTIBEST 136000 136000
293 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 500mg Panalganeffer 500 544 544
294 40.30 Diclofenac Uống 50mg Diclofenac 74 74
295 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 250mg + 62,5mg Midagentin 250/62,5 1945 1945
296 40.212 Metronidazol Uống 250mg Metronidazol 95 95
297 40.980 Salbutamol (sulfat) Khí dung 2,5mg/2,5ml Zensalbu nebules 2.5 4095 4095
298 40.1050 Vitamin B1 + B6 + B12 Tiêm 50mg+250mg+ 5000mcg Neutrivit 5000 8799 8799
299 40.61 Colchicin Uống 1mg GOUTCOLCIN 210 210
300 40.520 Perindopril Uống 4mg Perindopril 465 465
301 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 8%, 200ml Aminoleban 104000 104000
302 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Uống 650mg Parafizz 650 988 988
303 40.78 Alimemazin Uống 5mg Thelizin 65 65
304 40.697 Drotaverin clohydrat Uống 40mg Drotaverin 218 218
305 40.653 Cồn 70° Dùng ngoài Chai 200 ml CỒN 70° 7000 7000
306 40.292 Itraconazol Uống 100mg Canditral 3800 3800
307 40.982 Salmeterol + fluticason propionat Khí dung 25mcg +125mcg Combiwave SF 125 105000 105000
308 40.980 Salbutamol (sulfat) Khí dung 2,5mg/2,5ml Salbules 3320 3320
309 40.443 Enoxaparin (natri) Tiêm 40mg/ 0,4ml LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4ml 85380 85380
310 40.483 Amiodaron Tiêm 150mg/ 3ml CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3ml 30048 30048
311 40.483 Amiodaron Uống 200 mg CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 Tabs 6750 6750
312 40.561 Peptid (Cerebrolysin concentrate) Tiêm 215,2 mg/ml Cerebrolysin 10ml 101430 101430
313 40.451 Tranexamic acid Uống 250mg Transamin Capsules 2200 2200
314 40.838 Rocuronium bromid Tiêm 10 mg/ml x 5ml Esmeron 50mg Via 10mg/ml 10`s 97620 97620
315 40.519 Nifedipin Uống 30mg Adalat LA Tab 30mg 30`s 9454 9454
316 40.22 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Sol 250ml 1`s 3578600 3578600
317 40.217 Clindamycin Tiêm 300 mg/ 2 ml Dalacin C Inj 300mg 2ml 49140 49140
318 40.690 Metoclopramid Tiêm 10mg/2ml Vincomid 1428 1428
319 40.506 Irbesartan Uống 150mg Irbesartan - AM 749 749
320 40.158 Ampicilin + sulbactam Tiêm 500mg Sulbactam, 1g Ampicillin Bipisyn 11004 11004
321 40.148 Mebendazol Uống 500mg MEBENDAZOL 1450 1450
322 40.163 Cefalexin Uống 250mg Biceflexin powder 693 693
323 40.842 Tolperison Uống 150mg TOPERNAK 150 685 685
324 40.612+606 Lactobacillus acidophilus + Bacillus subtilis Uống 2,6mg + 0,7mg Labavie 1995 1995
325 40.800 Gliclazid Uống 80mg VACODEDIAN 389 389
326 40.169 Cefixim Uống 100mg Bicebid 100 735 735
327 40.288 Fluconazol Uống 150mg Asperlican 150 2898 2898
328 40.549 Atorvastatin Uống 40mg Diovenor 40 1000 1000
329 40.567 Kali clorid Tiêm 10%, 10ml Kali clorid Kabi 10% 2205 2205
330 40.35 Floctafenin Uống 200mg Idarac 3150 3150
331 40.451 Tranexamic acid Uống 500mg Transamin Tablet 3850 3850
332 40.520 Perindopril Uống 5 mg Coversyl Tab 5mg 30`s 5650 5650
333 40.217 Clindamycin Uống 300mg Dalacin C Cap 300mg 16`s 11273 11273
334 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Tiêm 1g/100ml Paracetamol Kabi 1000 17850 17850
335 40.63 Diacerein Uống 100mg Eucosmin 4380 4380
336 40.29+457 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel Uống 75mg + 75mg PFERTZEL 4200 4200
337 40.40 Loxoprofen Uống 60mg Mezafen 987 987
338 40.293 Ketoconazol Dùng ngoài 5g Ketoconazol 3500 3500
339 40.297 Nystatin Đánh tưa lưỡi 25.000 UI 1g Binystar 924 924
340 40.726 Lactobacillus acidophilus Uống 1g LACBIOSYN 735 735
341 40.566 Ginkgo biloba Uống 60mg Aulakan-F 609 609
342 40.517 Nebivolol Uống 5mg Nevoloxan 2200 2200
343 40.663 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd Uống 2,5g + 0,5g/ hoặc 2,5g + 0,3g + 0,2g Mezapulgit 1380 1380
344 40.55 Piroxicam Tiêm 20mg/1ml Fenidel 5250 5250
345 40.136 Phenobarbital Uống 100mg Phenobarbital 0,1g 210 210
346 40.651 Acid lactic + lactoserum atomisat Dùng ngoài 0,05g/5ml + 0,0465g/5ml LACTACYD BB B/ 1 Bottle x 60ml 16480 16480
347 40.677 Omeprazol Uống 20mg Ovac - 20 137 137
348 40.611+612 Kẽm gluconat + Lactobacillus acidophilus Uống 21mg + 10^8 CFU Masozym-Zn 1995 1995
349 40.988 Ambroxol Uống 30mg AMBRON 139 139
350 40.619 Nước oxy già Dùng ngoài 60ml DD OXY GIÀ 10 THỂ TÍCH 1307 1307
351 40.1034 Calci lactat Uống 300mg CLIPOXID-300 1800 1800
352 40.776 Prednisolon acetat Uống 5mg PREDNISOLON 5 MG 104 104
353 40.665 Cimetidin Uống 300mg CIMETIDINE 220 220
354 40.697 Drotaverin clohydrat Tiêm 40mg/ 2ml Vinopa 2919 2919
355 40.747 L-Ornithin - L- aspartat Tiêm 5g/10ml Laknitil 27500 27500
356 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 500mg + 62,5mg Augbidil 500mg/62,5mg 2352 2352
357 40.579 Vincamin + rutin Uống 20mg + 40mg MEZAVITIN 4470 4470
358 40.660 Hydroclorothiazid Uống 25 mg Thiazifar 157 157
359 40.765 Dexamethason Tiêm 4mg/1ml Dexamethason 838 838
360 40.260 Aciclovir Dùng ngoài 5% ACYCLOVIR 5% 4800 4800
361 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 10%, 200ml Amiparen-10 63000 63000
362 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 5%, 200ml Amiparen-5 53000 53000
363 40.233 Nalidixic acid Uống 500mg Nergamdicin 633 633
364 40.260 Aciclovir Uống 200mg Aciclovir 200mg 337 337
365 40.291 Griseofulvin Uống 500mg Griseofulvin 500mg 1187 1187
366 40.481 Trimetazidin Uống 20mg Hismedan 82 82
367 40.998 N-acetylcystein Uống 200mg STACYTINE 200 1400 1400
368 40.264 Entecavir Uống 0,5mg A.T Entecavir 0.5 10920 10920
369 40.285 Clotrimazol Đặt âm đạo 100mg Clotrimazol 690 690
370 40.557 Pravastatin Uống 10mg PRAVACOR 10 3100 3100
371 40.671 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Uống tương đương 800,mg + 400mg (nhôm oxyd) + 80mg ALUMAG-S 1680 1680
372 40.679 Pantoprazol Uống 40mg Pantoprazol 337 337
373 40.681 Ranitidin Tiêm 50mg/2ml A.T Ranitidine inj 3255 3255
374 40.829 Eperison Uống 50mg Waisan 340 340
375 40.1036 Calci glucoheptonat+ Vitamin D3 Uống 550mg + 200UI/5ml Letbaby 3680 3680
376 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg +125mg Ofmantine-Domesco 1g 2489 2489
377 40.163 Cefalexin Uống 500mg Cefacyl 500 670 670
378 40.221 Erythromycin Dùng ngoài 0,4g ECINGEL 10500 10500
379 40.553 Fenofibrat Uống 300mg Fenofibrat 499 499
380 40.989 Bromhexin (hydroclorid) Uống 4mg BROMHEXIN 4 50 50
381 40.1034 Calci lactat Uống 500mg/10ml Mumcal 3200 3200
382 40.161 Cefaclor Uống 125mg Kefcin 125 1191 1191
383 40.679 Pantoprazol Tiêm 40mg Comenazol 15792 15792
384 40.478 Glyceryl trinitrat Tiêm 1mg/ml, 10ml Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml 72975 72975
385 40.678 Esomeprazol Uống 20mg Goldesome 8100 8100
386 40.839 Suxamethonium clorid Tiêm 100mg/2ml Suxamethonium Chloride 16300 16300
387 05C.115 Tỏi, Nghệ Uống 1500mg; 100mg GARLICAP Viên tỏi nghệ 509 509
388 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Tiêm 1g/200mg Sanbeclaneksi 30975 30975
389 40.1005 Kali clorid Uống 600mg Kaldyum 1800 1800
390 05C.114 Tô mộc Uống 160mg OP.ZEN Viên tiêu sưng giảm đau 630 630
391 05C.25 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất Uống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5g PHYLLANTOL 1680 1680
392 05C.129 Đương quy, Bạch quả Uống 1.3g, 0.04g Bổ huyết ích não 1410 1410
393 05C.140 Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xương, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử, Nấm sò khô Uống Cao khô hỗn hợp các dược liệu (tương ứng Thỏ ty tử 25mg; Hà thủ ô đỏ 25mg; Dây đau xương 25mg; Đỗ trọng 25mg; Cúc bất tử 50mg; Cốt toái bổ 25mg; Nấm sò khô 500mg): 550mg Flavital 500 2500 2500
394 40.491+68 Piracetam + Cinnarizin Uống 400mg + 25mg Phezam 2800 2800
395 05C.27 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa Uống 10g; 5g; 2g; 2g; 5g; 1g DIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN 4620 4620
396 05C.35 Kim tiền thảo Uống 3500mg Kim tiền thảo – f 500 500
397 40.229 Levofloxacin Uống 500mg Levofloxacin Stada 500 mg 2800 2800
398 40.429 Sắt fumarat + acid folic Uống 310mg + 350mcg Folihem 1800 1800
399 40.481 Trimetazidin Uống 20mg Teanti 1428 1428
400 40.469 Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch) Tiêm truyền (200.000/ 0,5) 6% 500ml Refortan 138000 138000
401 40.805 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Tiêm 100IU/ml x 10ml Mixtard 30 Inj. 100IU/ml x 10ml 118000 118000
402 40.481 Trimetazidin Uống 35 mg Carvisan-MR 730 730
403 05C.87 Chè dây Uống 1500mg Chè dây 800 800
404 40.795 Progesteron Dùng ngoài 200mg Utrogestan 200mg Capsule 1x7s 1x8s 13000 13000
405 40.983 Terbutalin Tiêm 0,5mg/ml Bricanyl Inj. 0.5mg/ ml 5`s 11990 11990
406 40.919 Oxytocin Tiêm Tiêm, 10UI/ml Oxytocin injection BP 10UI 9800 9800
407 05C.93 Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua Uống 126mg, 274mg, 500mg Dạ dày tá tràng – f 1150 1150
408 40.721 Dioctahedral smectit Uống 3g Smecta (Orange-Vanilla) Sac 30`s 3475 3475
409 40.158 Ampicilin + sulbactam Tiêm 500mg Sulbactam, 1g Ampicillin Auropennz 1.5 38700 38700
410 40.227 Ciprofloxacin Nhỏ mắt 0,3% Ciloxan Drop 0.3% 5ml 69000 69000
411 40.455 Albumin Tiêm truyền 20%/50ml Kedrialb 200g/l 595000 595000
412 40.501 Enalapril Uống 5mg Pasapil 435 435
413 40.989 Bromhexin (hydroclorid) Uống 8mg BROMHEXIN ACTAVIS 8mg 714 714
414 05C.117 Cao khô Trinh nữ hoàng cung. Uống 500mg Crila Forte 4000 4000
415 05C.206 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor Dùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004g XOANGSPRAY 35000 35000
416 40.173 Cefotaxim Tiêm 1g Pencefax 1g 25000 25000
417 05C.204 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà Uống 1400mg, 700mg, 400mg, 0.0045ml Fitôrhi – f 1050 1050
418 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 200ml + 6,1% Neoamiyu 116258 116258
419 40.50 Paracetamol + codein phosphat Uống 500mg+ 30mg Partamol - Codein 2620 2620
420 40.67 Alpha chymotrypsin Uống 4.2mg Statripsine 1000 1000
421 40.173 Cefotaxim Tiêm 1g Taxibiotic 1000 8988 8988
422 05C.165 Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo Uống 210mg, 210mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105m, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg, 105mg Song hảo đại bổ tinh – f 1250 1250
423 05C.183 Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, Nhân sâm, Xuyên khung, Đương quy, Xích thược, Bạch thược Uống 760mg; 70mg; 70mg; 160mg; 80mg; 60mg; 140mg; 140mg; 140mg VẠN XUÂN HỘ NÃO TÂM 1082 1082
424 05C.171 Thục địa, Phục linh, Hoài Sơn, Sơn thù, Trạch tả, Xa tiền tử, Ngưu tất, Mẫu đơn bì, Nhục quế, Phụ tử chế Uống 700mg, 530mg, 350mg, 350mg, 265mg, 180mg, 180mg, 265mg, 90mg, 90mg. Fitôbetin – f 1150 1150
425 40.899 Betahistin Uống 16mg Betaserc 16mg Tab. 1986 1986
426 40.918 Methyl ergometrin (maleat) Tiêm 0,2mg/ml Methylergometrine Maleate injection 0.2mg 14400 14400
427 40.982 Salmeterol+ fluticason propionat Khí dung 125mcg/liều + 25mcg/liều Seretide Evohaler DC 25/125mcg 120d 225996 225996
428 40.228 Levofloxacin* Tiêm truyền 750mg/150ml Levogolds 225000 225000
429 40.532 Digoxin Uống 0,25 mg DIGOXIN-RICHTER 714 714
430 40.576 Piracetam Uống 800mg Pracetam 800 1400 1400
431 05C.49 Sài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục linh, Phòng phong, Đại hoàng, Kim ngân hoa, Liên kiều, Hoàng liên, bạch chỉ, Cam thảo Uống 500mg, 500mg, 500mg, 375mg, 375mg, 375mg, 150mg, 125mg, 125mg, 100mg, 25mg Thanh nhiệt tiêu độc – f 750 750
432 40.18 Pethidin Tiêm 100mg/2ml Pethidine-hameln 50mg/ml 15750 15750
433 0 0 0 0 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 2739 2739
434 05C.138.2 Sinh địa, Mạch môn,Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh. Uống 400mg, 133.3mg, 133.3mg, 133.3mg, 133.3mg, 66.7mg, 66.7mg, 66.7mg, 133.3mg, 133.3mg, 66.7mg, 66.7mg, 66.7mg An thần bổ tâm - f 650 650
435 05C.179.3 Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược,Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo Uống 364mg, 182mg, 364mg, 242mg, 242mg, 242mg, 242mg, 122mg Bát trân 900 900
436 05C.136.1 Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu Uống 40g, 24g, 8g Cao Lạc Tiên 18000 18000
437 05C.105.8 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì,Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương, Gừng tươi Uống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mg Hương sa lục quân 860 860
438 05C.193.4 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Mẫu đơn bì,Phục linh, Trạch tả Uống 800mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg, 300mg Lục vị – f 600 600
439 05C.189.1 Quy bản, Thục địa, Hoàng bá, Tri mẫu Uống 1,5g; 1,5g; 0,5g; 0,5g SUPERYIN 1260 1260
440 05C.186.3 Ngưu tất, Nghệ, Hoa hoè, Bạch truật Uống 150mg; 150mg; 150mg; 300mg HAMOV 830 830
441 05C.32.4 Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, Bạc hà, Đạm trúc diệp, Cam thảo, Kinh giới, Ngưu bàng tử, Đạm đậu sị Uống 400mg, 400mg, 240mg, 24mg, 160mg, 200mg, 160mg, 240mg, 200mg Ngân kiều giải độc – f 750 750
442 05C.82.16 Bạch truật,Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân,Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, Long nhãn, Đại táo. Uống 248mg, 248mg, 124mg, 124mg, 124mg, 63mg, 62mg, 248mg, 248mg, 248mg, 63mg Quy tỳ 1200 1200
443 05C.62.2 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử,Thổ phục linh,Dây đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác Uống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg Rheumapain - f 760 760
444 0 Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/g dán Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/g 609 609
445 1 HAV xn 1 Onsite HAV IgM Rapid 39900 39900
446 N03.02.060 0 0 Kim rời 18G x 1 1/2``_Kim rút thuốc 18G 239 239
447 40.825 Huyết thanh kháng uốn ván Tiêm 1.500 UI Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) 25263 25263
448 40.197 Amikacin* Tiêm 500mg/2ml Vinphacine 8400 8400
449 0 Vắc xin phòng thủy đậu tiêm Varicella 522900 522900
450 40.4 Diazepam Tiêm 10mg/2ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 6930 6930
451 40.18 Pethidin Tiêm 100mg/2ml Pethidine-hameln 50mg/ml 15750 15750
452 40.114 Naloxon (hydroclorid) Tiêm 0,4mg/1ml Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection 36960 36960
453 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg +125mg Cledomox 1000 5082 5082
454 40.833 Neostigmin bromid Tiêm 0,5mg/ml Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection 7350 7350
455 40.560 Bosentan Uống 125mg Tracleer 19000 19000
456 0 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế tiêm SAT 25263 25263
457 0 Vắc xin phòng viêm não Nhật bản tiêm JEVAX 1ml 52000 52000
458 0 Vắc xin phòng bệnh cúm tiêm INFLUVAC 188000 188000
459 40.478 Glyceryl trinitrat Tiêm 1mg/ml, 10ml Niglyvid 72975 72975
460 0 Vắc xin phòng bệnh dại tiêm Abhayrab 157000 157000
461 0 Vắc xin phòng viêm gan B tiêm Heberbiovac HB 1ml 66800 66800
462 40.659 Furosemid Uống 40mg Vinzix 120 120
463 40.1010 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm Uống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 2,5mg Mibezisol 2,5 2100 2100
464 05C.157 Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol Uống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7.5g, 7.5g, 5g, 0.11g Thuốc Ho bổ phế 28500 28500
465 40.227 Ciprofloxacin Uống 500mg Ciprofloxacin 477 477
466 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 30mg Donox 30mg 1150 1150
467 40.694 Alverin (citrat) + simethicon Uống 60mg+ 300mg SIMACONE 849 849
468 0 Cuvett máy sinh hóa bán tự động 980000 980000
469 0 Hóa chất rửa phim 769230 769230
470 0 Natri Bicarbonat tiêm 4.2% 250 ml Sodium Bicarbonate 4.2% 250 ml 90825 90825
471 N04.04.010 Cavafix 32 (0.5 X 0.9Mm/20G) 188685 188685
472 N04.04.010 Cavafix 45 (1.1 X 1.7Mm/16G) 184569 184569
473 N03.03.070 Bộ gây tê ngoài màng cứng (Perifix 300 Mini Set) 230000 230000
474 40.54 Pethidin tiêm 100mg/2ml Pethidin 100mg/2ml 16800 16800
475 0 SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan 48000 48000
476 N05.03.080 Dao mổ số 10 940 940
477 0 SD Check Gold Strip 6200 6200
478 N02.03.030 Urgosterile 100mm x 90mm 5600 5600
479 N02.03.030 Urgosterile 53mm x 70mm 5100 5100
480 N04.01.030 Ống nội khí quản số 4,5 24000 24000
481 N04.01.030 Ống nội khí quản số 3.5 24000 24000
482 N04.01.030 Ống nội khí quản số 2 24000 24000
483 N04.01.030 Ống nội khí quản số 3 24000 24000
484 N04.01.030 Ống nội khí quản số 2,5 24000 24000
485 N04.01.030 Ống Nội Khí Quản Số 6,5 24000 24000
486 N04.01.030 Ống nội khí quản số 7,5 (Adventa) 24000 24000
487 N04.01.030 Ống nội khí quản số 7 (MQ) 24000 24000
488 N08.00.310 Mask oxy có túi (Người lớn) 16800 16800
489 N08.00.310 Mask xông khí dung (Người lớn) 17850 17850
490 N08.00.310 Mask xông khí dung (Trẻ em) 17850 17850
491 N08.00.310 Mask oxy có túi (Trẻ em) 16800 16800
492 N03.01.060 Kim tiêm insulin dùng cho bút tiêm Mixtard 30 (Novofine) 0 0
493 N03.03.070 Kim nha ngắn 27 1008 1008
494 0 Cuvet máy ST4 12000 12000
495 0 Viên bi sắt (máy ST4) 6500000 6500000
496 0 Progesterone uống 200mg Progesterone 200mg (Progeffik) 12600 12600
497 0 Calcium gluconate tiêm 10% 10ml Calcium gluconate proamp 10% 10ml 13860 13860
498 N03.05.060 Khoá 3 chia không dây 6000 6000
499 N04.01.090 Sond Foley2 Nhanh 26 (MQ) 14500 14500
500 N04.01.090 Sond foley 2 nhánh 10 14500 14500
501 N04.02.060 Sond hút đàm không nắp số 14 2100 2100
502 N04.01.030 Ống nội khí quản số 5 có ballon 17500 17500
503 N03.07.010 Stomach tube số 16 2300 2300
504 N03.07.010 Stomach tube số 8 2300 2300
505 N03.07.010 Dây cho ăn số 10 6000 6000
506 N03.06.050 Găng tay tiệt trùng số 7,5 6000 6000
507 N07.06.050 Nẹp lưng số 7 80330 80330
508 N07.06.050 Nẹp lưng số 8 80330 80330
509 N07.06.050 Nẹp Iseline 8651 8651
510 N07.06.050 Nẹp đùi số 7 92689 92689
511 N01.01.020 Tâm Bông 5000 5000
512 0 Giấy đo điện tim AT1 68000 68000
513 0 Tricalcium phosphat uống 0.6g Tricalcium phosphat 0.6g (Ostocan) 2000 2000
514 40.51 Lisinopril uống 10mg Lisinopril 10mg (Agimlisin) 855 855
515 40.721 Dioctahedral smectite uống 3g Dioctahedral smectite 3g (Smecgim) 1030 1030
516 0 Cồn 90 19000 19000
517 N02.03.020 Gạc dẫn lưu 2x20x6lớp 1300 1300
518 0 Fexofenadine HCl 60mg 60mg Fefasdin 60mg (Fexofenadine HCl) 477.6 477.6
519 0 Acyclovir 10g 10g Acyclovir 10g 7479.9995 7479.9995
520 0 Amoxicillin 500mg + Clavulanic acide 62.5mg Augtipha ( Amoxicillin 500mg + Clavulanic acide 62.5mg ) 3501.75 3501.75
521 0 Ceftazidime 1g 1g Ceftazidime 1g 34650 34650
522 0 Amoxicillin Trinhydrat 500mg + Acid Clavulanat 125mg Koact 625 ( Amoxicillin Trinhydrat 500mg + Acid Clavulanat 125mg) 5519.9897 5519.9897
523 0 Pralidoxime Chloride 500mg/20ml 500mg/20ml Pampara(Pralidoxime Chloride 500mg/20ml) 88000 88000
524 0 Bơm hút karman 1 val 30800 30800
525 0 Ống hematocrit 51500 51500
526 0 Gamma GT 2x30ml 2446000 2446000
527 0 Amylase 4 x 10ml 1936000 1936000
528 0 Đĩa kháng sinh Erythomycin 62500 62500
529 0 Đĩa kháng sinh Ofloxacin 62500 62500
530 0 Cuvett máy đông máu 6500 6500
531 0 Cuvett cleaning 3970000 3970000
532 0 Daily Clean Solution kit 100ml 940000 940000
533 0 Control ion đồ (Level 1-2) 210000 210000
534 0 Troponin I 48300 48300
535 0 Widal thử nghiệm 3140000 3140000
536 0 Bột Eko Gip 15cm * 2.7m 25300 25300
537 0 Sắt huyết thanh 2 x 30ml 1850000 1850000
538 0 Môi trường cấy máu BHI 91000 91000
539 0 Huyết thanh thỏ đông khô 182000 182000
540 0 Tube có nắp 280 280
541 0 Dopamin HCL tiêm 200mg/5ml Dopamin 200mg/5ml 1 1
542 0 Uric Acid 2x50ml 2848000 2848000
543 0 Samplecup 2ml 6200000 6200000
544 0 PT - HS with Calcium 10ml 630000 630000
545 N03.07.010 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 10 2940 2940
546 0 SAT 1500IU (Huyết thanh kháng uốn ván) 22943 22943
547 0 Vaccine viêm gan B (Heberbiovac HB 20mcg/1ml) 66800 66800
548 0 Natri florua 700000 700000
549 N02.03.030 Urgosterile 100mm x 90mm 5063 5063
550 N02.03.030 Urgosterile 100mm x 90mm. 5063 5063
551 0 Đĩa kháng sinh Cefaclor 62500 62500
552 0 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol 62500 62500
553 0 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid 62500 62500
554 0 Đĩa kháng sinh Vancomycin 62500 62500
555 0 MT BA 90 390000 390000
556 40.455 Albumin tiêm truyền 25% 50ml Albumin 25% 50ml (Albuminar 25) 935000 935000
557 0 CTNK sinh hóa (RQ9128) 6625000 6625000
558 0 Vaccine ngừa dại (Abhayrab) 157000 157000
559 40.119 Nor adrenalin tiêm 1mg/1ml Nor adrenalin 4mg/4ml (Norepine) 62349 62349
560 0 Mifepriston uống 200mg Mifepriston 200mg (Mifrednor 200) 54000 54000
561 0 Oxy y tế Oxygen 4m3 10.625 10.625
562 0 Ống nghiệm trắng có nắp 12x75mm 280 280
563 0 Đĩa kháng sinh Bactrim 62500 62500
564 0 Đĩa kháng sinh Penicillin 62500 62500
565 40.677 Omeprazol Uống 20mg Omeprazol 20mg 0 0
566 40.667 Guaiazulen + dimethicon uống 4mg + 3000mg DIMAGEL 3790 3790
567 0 DD rửa ion đồ 100ml 940000 940000
568 0 Para 12 Extend (Hematolgy control) 3200000 3200000
569 40.17 Oxy y tế bình lớn Oxy y tế bình lớn 9.4985 9.4985
570 N02.01.040 Băng keo cá nhân 270 270
571 0 Dia PTT 6x4ml 5440000 5440000
572 N05.02.030 Chỉ Black silk 3/0 kim tam giác 0 0
573 0 Giấy đo tim thai Analogic (152x90x150) 113700 113700
574 0 Giấy đo điện tim (57x15) 35300 35300
575 N04.01.090 Sond Foley2 Nhanh 22 10752 10752
576 0 H.Pylory (test nhanh) 30000 30000
577 0 Onsite Dengue IgG/IgM 51996 51996
578 N03.05.060 Khoá 3 chia + dây 25cm (đầu ba chạc có dây) 5400 5400
579 N03.02.070 Kim luồn số 24 (có lock để bơm thuốc) 6850 6850
580 N03.02.070 Kim luồn số 18 (có lock để bơm thuốc) 5400 5400
581 0 Reation rotors máy A15 620000 620000
582 N04.01.030 Ống nội khí quản số 6 có ballon 17500 17500
583 N04.01.090 Ống thông dạ dày số 10 2500 2500
584 N03.07.010 Stomach tube số 14 2300 2300
585 N04.02.030 Ống dẫn lưu ổ bụng số 28 27000 27000
586 N05.02.030 Chỉ Silk 3-0 (Không Kim) 10595 10595
587 N05.02.030 Chỉ Silk 3-0 (Không Kim) 12000 12000
588 N03.01.070 Ống Tiêm 1Cc 26Gx1/2 642 642
589 N03.01.010 Ống Tiêm 50Cc (Đầu Lớn) 5000 5000
590 N03.01.040 Ống Tiêm 50Cc (Đầu Nhỏ) 5000 5000
591 0 Dia Cacl2 12x16ml 155000 155000
592 0 Dia PT5 5x5ml 2200000 2200000
593 0 Wash solution 100ml 1650000 1650000
594 N03.07.010 Sond Dạ Dầy 8 (Feeding Tube) 10567 10567
595 0 Glucose (5x100ml) 2312200 2312200
596 N04.01.090 Sond foley 2 nhánh số 16 8600 8600
597 0 Formol 295000 295000
598 N08.00.260 Kẹp rốn 1200 1200
599 N04.02.060 Sond hút đàm không nắp số 8 2100 2100
600 0 Chlorin 70% 32760 32760
601 N02.04.050 Spongel 22700 22700
602 0 Morphine tiêm 10mg/ml Morphine 10mg/ml 3003 3003
603 N03.07.070 Bao cao su Happy 850 850
604 40.336 Flunarizin uống 10mg Flunarizin 10mg (Reinal) 2400 2400
605 N02.03.020 Gạc mét 0,8m 5460 5460
606 40.292 Itraconazol uống 100mg Itraconazol 100mg (Vanoran) 3550 3550
607 40.1043 Mecobalamin uống 500mcg Mecobalamin 500mcg (Hadicobal) 640 640
608 40.87 Fexofenadin hydroclorid uống 120mg Fexofenadin hydroclorid 120mg (Fefasdin) 714 714
609 N05.02.030 Chỉ Black silk 2(3/0) 75cm 1/2CR26 kim tròn 12075 12075
610 N05.02.030 Chỉ Black silk 3/0 kim tam giác 14195 14195
611 N05.02.030 Chỉ Black silk 2/0 kim tròn 14564 14564
612 N05.02.030 Chỉ Black silk 2/0 kim tam giác 16185 16185
613 N05.02.050 Chỉ chromic catgut 3.5 (2.0) 75cm 1/2CR26 kim tròn 18329 18329
614 40.1054 Vitamin B6 uống 250mg Vitamin B6 250mg 265 265
615 0 Môi trường MC 90 175000 175000
616 0 Môi trường MHA 90 175000 175000
617 N03.07.060 Túi nước tiểu 2 lít 4400 4400
618 40.864 Glycerol dùng thụt 5ml Glycerol 5ml (Rectiofar) 2247 2247
619 40.162 Cefadroxil uống 500mg Cefadroxil 500mg 1999 1999
620 40.528 Valsartan uống 80mg Valsartan 80mg (Rusartin) 2243 2243
621 0 Vaccine ngừa viêm não Nhật Bản lọ 1ml (Jevax) 59808 59808
622 N08.00.050 Bao camera nội soi (tiệt trùng) 14000 14000
623 0 Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch chỉ, Tế tân, Xuyên khung, Hoàng kỳ, Cát cánh, Sài hồ bắc, Bạc hà, Hoàng cầm, Chi tử, Phục linh. uống Tỷ tiên phương 1875 1875
624 N03.02.020 Dây cánh bướm 23G X3/4 1113 1113
625 N03.01.070 Ống tiêm 3cc 25x1 620 620
626 N03.01.070 Ống tiêm 5cc 25x1 649 649
627 N03.06.010 Găng tay hộ lý 35000 35000
628 40.747 L-Ornithin L-Aspartat uống 500mg L-Ornithin L-Aspartat 500mg (Levelamy) 1650 1650
629 0 Nẹp Iseline 9044 9044
630 0 Đồng Sulfat Đồng Sulfat 184 184
631 40.659 Furosemid Tiêm 20mg/2ml Furosemid 20mg/2ml (Furosol) 1 1
632 40.102 Manitol Tiêm 20% 250ml Mannitol 20% 250ml 20066 20066
633 0 Thuốc Tím Thuốc Tím 184 184
634 0 Verapamil Tiêm 5mg/2ml Verapamil 5mg/2ml (Isoptine) 32057 32057
635 0 Hồng cầu lắng 350ml Hồng cầu lắng 350ml 939000 939000
636 0 Bao camera nội soi 14000 14000
637 0 Cồn 90 29000 29000
638 0 Cavafix MT 134 Cavafix 32 (0.5 X 0.9Mm/20G) 194040 194040
639 0 Chỉ Black silk 2/0 kim tam giác 1 1
640 N03.01.060 Kim tiêm insulin dùng cho bút tiêm NovoMix® 30 (Novofine) 0 0
641 0 Cholesterol 5 x 100ml 3868000 3868000
642 0 Glutaraldehyde Cidex 14 ngày (T/5l) 420000 420000
643 0 Glucose 5x100ml 2200000 2200000
644 0 Oxy y tế Oxygen 4m3 42500 42500
645 0 CO2 CO2 6m3 10000 10000
646 0 Hydroxyethyl starch 6% 500ml Hydroxyethyl starch 6% 500ml 145000 145000
647 0 Methylergometrine maleate 0,2 mg/ml Methyl ergometrine 0,2 mg/ml (Eruvin) 13200 13200
648 0 Furosemid 20mg/2ml Furosemid 20mg/2ml 5659.5 5659.5
649 0 Dobutamine 250mg/5ml Dobutamine 250mg/5ml (Dexdobu) 53790 53790
650 0 Domperidon 1mg/ml Domperidon 1mg/ml ( Don-a) 13860 13860
651 0 Than hoạt tính 25g Than hoạt tính 25g( Charcoal) 29260 29260
652 0 Hyoscine Butylbromide 10mg 10mg Hyoscine Butylbromide 10mg ( Buscopan ) 1288 1288
653 0 Meloxicam 7.5mg 7.5mg Meloxicam 7.5mg 144.0001 144.0001
654 0 Bình dẩn lưu màng phổi ( bình nhựa ) 92400 92400
655 0 Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn 483105 483105
656 0 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác 11896.5 11896.5
657 0 Chỉ Premilene 0.75 cm HR30 56832.6 56832.6
658 0 Chỉ Surgicryl PGA (1) 53223.5 53223.5
659 0 chỉ Surgicryl 910 2/0, kim tròn 26mm, dài 75cm Chỉ Vicryl 2/0 60280 60280
660 0 Găng Tiệt Trùng Dài Số 8 16500 16500
661 0 Kim luồn số 22 có lock để bơm thuốc ) 6765 6765
662 0 Lọc vi khuẩn 1 chức năng ( có cổng CO2 ) 13860 13860
663 0 Nẹp Bàn Chân Chống Xoay ngắn 99000 99000
664 0 Nẹp Bàn Chân Chống Xoay dài 187250 187250
665 0 Nẹp đùi dài 68200 68200
666 0 Nẹp đùi ngắn 52800 52800
667 0 Nẹp hơi cổ chân 69300 69300
668 0 Nẹp INSULIN 9350 9350
669 0 Ống thông phổi số 28 71500 71500
670 0 Săng Mổ Có Lổ 50cmX50cm 2944 2944
671 0 Sond foley 2 nhánh số 14 9702 9702
672 0 Sond hút đàm có nắp khoá ở đầu nối số 8 3332.7 3332.7
673 0 Sond Rectal 22 4347 4347
674 0 Stomach tube số 14 2645 2645
675 0 Túi Truyền Máu 43120 43120
676 0 Urgosterile 100mm x 90mm 9240 9240
677 0 Vĩ Phân Liều 5175 5175
678 0 Bột Eko Gips Số 10cm X 2.7m (nhỏ) 17170 17170
679 0 Lam kính nhám 7105 16779 16779
680 0 Bisoprolol uống 5mg Bisoprolol 5mg(Cardicormekophar) 648 648
681 0 Chỉ silk 2.0 KTG (LNW 5036 Silkus) 25190 25190
682 0 Ống nghiệm Citrat khay mốp nhỏ 670 670
683 0 CBC-3D Hematology Control 6 x 3ml 8690000 8690000
684 0 Huyết thanh chuẩn 10 x 5ml 980000 980000
685 0 Lyse - 500ml 1220000 1220000
686 0 Môi trường SAB 90 175000 175000
687 0 HDL-Cholesterol 4 x 25ml 2752000 2752000
688 0 Môi trường BA 90 (Blood agar base) 252000 252000
689 0 Túi ép dẹp 100mm x 200m 327000 327000
690 0 CTNK huyết học (RQ9140) 3400000 3400000
691 0 Lancet blood 42000 42000
692 0 Nước cất Nước cất 1 lần 6500 6500
693 0 Vôi Soda 500mg 49500 49500
694 0 Nước Javel 7-9% 9000 9000
695 0 Chỉ tan tổng hợp Optime 1 dài 90cm kim tròn 1/2 vòng tròn 40mm 66780 66780
696 0 Cuvette (máy ST4) 4000 4000
697 0 Sample cup 1500000 1500000
698 0 Test thử thai Amestick 2000 2000
699 0 Cồn 70 độ Cồn 70 độ 20000 20000
700 0 Sanidex C 5L 379000 379000
701 N05.01.010 Kim khâu tròn 9X24 820 820
702 N07.06.050 Nẹp cẳng tay phải số 8 26000 26000
703 N07.06.050 Nẹp cẳng tay phải số 9 26000 26000
704 N03.07.060 000 Túi đựng nước tiểu có dây treo 3843 3843
705 0 Giấy điện tim 110x140x143 33800 33800
706 0 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 24 x 30cm 7938 7938
707 0 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 30 x 40cm 12474 12474
708 0 Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 35 x 35cm 13154 13154
709 0 Kim châm cứu số 3. 3636 3636
710 0 Kim châm cứu số 4.5 3636 3636
711 N03.07.010 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 14 2868 2868
712 N03.07.010 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 16 2868 2868
713 0 Kim blood lancet 40200 40200
714 0 Mỏ vịt nhựa 4800 4800
715 N01.01.010 Bông y tế Quick Nuse 1kg 130000 130000
716 0 Microshield 4% 500 ml 175000 175000
717 0 Bao giày đa năng 2200 2200
718 0 Neoplastine CI Plus 2 1820000 1820000
719 0 Túi ép dẹp 100mm x 200m 300000 300000
720 0 Thuốc rửa phim (Bermedi ProDev+Bermedi Profix) 761538 761538
721 0 Humasis Dengue IgG/IgM Test 45952 45952
722 0 Giấy điện tim 63mm x 30m 15620 15620
723 0 000 Hộp phân liều thuốc 3 ngăn. 3150 3150
724 0 Tấm trải y tế 1.3mx2m 5355 5355
725 0 Diluent 20L (M30D) 1260000 1260000
726 N05.02.030 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8C, 18mm, S20E18 15540 15540
727 N05.03.080 Lưỡi dao mổ số 10 860 860
728 N05.03.080 000 Lưỡi dao mổ số 11 860 860
729 0 MC 90 19000 19000
730 0 Giấy in nhiệt 50mm x 20m 13200 13200
731 0 Giấy monito sản khoa 152x150x200 80520 80520
732 N05.02.030 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác (Tro-Nylofil 3/0) 9450 9450
733 N05.02.050 Chỉ Chromic 2/O kim tròn 75cm, 26mm, 1/2C (Tro-Chrofil 2/0) 16200 16200
734 N05.02.050 Chỉ Chromic 3/O kim tròn 75cm, 26mm, 1/2C (Tro-Chrofil 3/0) 16200 16200
735 1359.795 size S Găng tay y tế không tiệt trùng size S (Lifecare) 903 903
736 N03.06.030 Găng tay y tế không tiệt trùng size M (Lifecare) 903 903
737 N02.02.020 Băng keo lụa 5cm x 5m (Urgosyval) 30600 30600
738 0 SD Bioline EV71 lgM 66600 66600
739 N02.02.020 000 Băng keo lụa 1,25cm x 5m 5685 5685
740 0 HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device 14700 14700
741 0 Que thử nước tiểu 10 thông số (URS-10 Mission) 234150 234150
742 0 Rapid Anti HIV Test 18375 18375
743 0 Ống nghiệm Citrat 3,8% HTM 714 714
744 0 Ống nghiệm EDTA K2 HTM 630 630
745 0 Ống nghiệm Heparin lithium HTM 735 735
746 N03.07.020 Bao đo máu sau khi sanh 5124 5124
747 N03.06.050 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 2772 2772
748 N03.06.050 000 Găng tay y tế phẫu thuật số 7,5 2772 2772
749 0 Giấy điện tim 50mm x 30m 12800 12800
750 N01.01.010 Bông y tế thấm nước 25g 3696 3696
751 0 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng 567 567
752 0 Tấm lót đa năng 40 x 60cm 3822 3822
753 N08.00.240 Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng 262 262
754 0 Đầu côn vàng Gilson 200UL (có khía) 50 50
755 0 cTnI One Step Troponin I 43785 43785
756 0 Onsite H.Pylori Ab 24885 24885
757 0 Bio Tracer Anti HBs Rapid Card 13587 13587
758 0 Ống nghiệm có nắp 12x75mm 297 297
759 0 Que thử đường huyết Precichek (kim + que) 5796 5796
760 0 Giấy lau siêu âm 29700 29700
761 N02.01.020 Băng thun 10cm x 2m không vô trùng 8400 8400
762 N02.03.020 Gạc phẫu thuật 5x6x8 lớp vô trùng 2520 2520
763 N01.01.010 Bông mỡ không vô trùng 1 kg/g 89250 89250
764 0 Giấy in nhiệt 57mmx30m 14630 14630
765 0 Bộ nhuộm Gram 100ml 252000 252000
766 0 Ống nghiệm Serum HTM 630 630
767 0 CO2 Khí CO2 10010 10010
768 40.558 Rosuvastatin Uống 20mg Agirovastin 20 8000 8000
769 N08.00.310 Mask phun khí dung người lớn 12810 12810
770 N02.03.020 Băng keo có gạc vô trùng Pharmapore 9x20cm 5300 5300
771 N02.03.020 Băng keo có gạc vô trùng Pharmapore 5x7cm 1500 1500
772 0 HBsAg Card 9345 9345
773 0 THC 4.0 11330 11330
774 0 MET 4.0 15225 15225
775 0 Amphetamine 4.0 14280 14280
776 0 SAB 90 185000 185000
777 0 Cidex OPA 5 lít 930000 930000
778 N03.01.020 Bơm tiêm 5ml 25Gx1-Ống tiêm 5cc, kim 25Gx 1 567 567
779 N03.03.010 0 0 0 Băng cố định kim truyền bằng phim trong SOGIFLEX 6cm x 7cm 3150 3150
780 40.212 Metronidazol tiêm truyền 500mg/ 100ml Metronidazol Kabi 8925 8925
781 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 250mg+ 31,25mg Klamentin 250 2189 2189
782 40.703 Tiropramid hydroclorid Uống 100mg TIRAM 1596 1596
783 2.6.KTNAT Khối hồng cầu 250ml Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) 827000 827000
784 N04.01.030 Ống nội khí quản có bóng số 6.5 10080 10080
785 N03.02.090.2 Nút chặn kim luồn 945 945
786 05C.80 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài sơn/Sơn Dược, Trần bì, Hoàng liên, Bạch linh, Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm. Uống 0,65g + 0,35g + 0,4g + 0,42g + 0,25g + 0,54g + 0,35g + 0,35g + 0,35g + 0,04g + 0,22g Đại tràng hoàn PH 3650 3650
787 40.518 Nicardipin Tiêm 10mg/10ml NICARDIPINE AGUETTANT 10MG/10ML B/10 124999 124999
788 40.157 Ampicilin (muối natri) Tiêm 1g Ampicillin 1g 3591 3591
789 05C.147 Bách bộ, Cát cánh, Mạch môn, Trần bì, Cam thảo, Bối mẫu, Bạch quả, Hạnh nhân, Ma hoàng. Uống 1,8g + 0,9g + 7,2g + 0.54g + 3,6g + 3,6g + 3,6g + 3,6g +5,4g Thuốc ho PH 25500 25500
790 05C.152 Ma hoàng, Bán hạ, Ngũ vị tử, Tỳ bà diệp, Cam thảo, Tế tân, Can khương, Hạnh nhân, Bối mẫu, Trần bì. Uống 20g + 6g + 30g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20g + 20g Thuốc hen PH 69000 69000
791 40.22 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane Sol 250ml 1 s 3578600 3578600
792 40.989 Bromhexin (hydroclorid) Uống 8mg Bromhexin Actavis 8mg 714 714
793 40.247 Tetracyclin (hydroclorid) Tra mắt 1% 5g tetracyclin 1% 3570 3570
794 40.297 Nystatin Đánh tưa lưỡi 25.000 UI Binystar 960 960
795 40.78 Alimemazin Uống 5mg Thelizin 62 62
796 40.443 Enoxaparin (natri) Tiêm 40mg/ 0,4ml LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4ml 85380 85380
797 40.914 Carbetocin Tiêm 100mcg/ml Duratocin 100Mcg/ml 398036 398036
798 40.1015 Glucose Tiêm truyền 10%, 500ml Glucose 10% 9240 9240
799 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 250mg + 62,5mg Midagentin 250/62,5 2079 2079
800 40.487 Propranolol (hydroclorid) Uống 40mg Dorocardyl 273 273
801 40.661 Spironolacton Uống 25mg Domever 25mg 898 898
802 40.838 Rocuronium bromid Tiêm 10 mg/ ml x 5ml Esmeron 50mg Via 10mg/ml 10 s 97620 97620
803 40.12 Lidocain (hydroclorid) Tiêm 2% 2ml LIDOCAIN 483 483
804 40.98 Calci gluconat Tiêm 10%, 10ml Growpone 10% 12500 12500
805 40.297 Nystatin Uống 500.000IU NYSTATIN 500.000UI 600 600
806 N04.01.030 Ống nội khí quản có bóng số 2 10080 10080
807 0 0 0 0 Chlorin 70% 36400 36400
808 N03.07.010 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 8 2868 2868
809 N03.03.010 Kim chọc dò (Spinocan) cỡ 27G 19000 19000
810 40.235 Ofloxacin nhỏ mắt 0,3%; 10ml Vofluxi Eye Drops 8363 8363
811 40.1018 Magnesium sulfat Tiêm 0,15g/ml MAGNESIUM SULPHATE PROAMP 0,15g/ml B/50 6600 6600
812 N02.03.020 Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 5c/g 609 609
813 N08.00.310 000 Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em - Mask oxy có túi người lớn, trẻ em 12810 12810
814 40.198 Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin 1000 1000
815 40.64 Glucosamin Uống 750 mg Ceteco Censamin fort 455 455
816 40.992 Codein + Terpin hydrat Uống 5mg + 200mg Terpincodein-F 325 325
817 40.567 Kali clorid Tiêm 1g/10ml POTASSIUM CHLORIDE PROAMP 0.10G/ML 5500 5500
818 40.576 Piracetam Uống 800mg MEMORIL 2037 2037
819 40.726 Lactobacillus acidophilus Uống 1g LACBIOSYN® 760 760
820 40.800 Gliclazid Uống 30mg Crondia 30MR 550 550
821 40.956 Sulpirid Uống 50mg Sulpirid 50mg 123 123
822 40.119 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) Tiêm 1mg/1ml Levonor 1mg/1ml 29190 29190
823 40.512 Losartan Uống 50mg Losartan 358 358
824 40.31 Acetylsalicylic acid Uống 81mg ASPIRIN 81mg 87 87
825 N07.06.050.3 Nẹp hơi cổ chân-NEP HOI CO CHAN 65000 65000
826 N02.03.030 Băng keo có gạc vô trùng (9 x 20cm) 4800 4800
827 N03.02.070 000 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G-VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MM 14799 14799
828 N03.01.070 Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ-Ống tiêm 50cc, kim 23 3360 3360
829 N03.01.070 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2``-Ống tiêm 1cc, kim 26Gx 1/2 546 546
830 N03.01.070 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn)-Ống tiêm cho ăn 50-60 3360 3360
831 N03.01.070 Bơm tiêm 20ml 23Gx1``-Ống tiêm 20cc, kim 23G 1365 1365
832 N03.05.010 Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 180cm-Dây truyền dịch cổng tiêm thuốc, không kim, có lọc 0.2 micron 10164 10164
833 N03.05.010 Dây 60 giọt không bầu 5350 5350
834 N03.05.020 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (người lớn, trẻ em) 3485 3485
835 N03.05.020 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh 3985 3985
836 0 0 0 0 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7.5 2739 2739
837 N07.06.050.2 Đai Desault các số-DAI DESAULT CAC SO 49000 49000
838 N07.06.050.2 Đai xương đòn các số-DAI XUONG DON CAC SO 20000 20000
839 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G-INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM 15347 15347
840 N03.02.070 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM) 298000 298000
841 N03.05.010 Dây truyền dịch 2520 2520
842 N03.05.030 Dây truyền máu-DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S T/500 4465 4465
843 N04.03.090.2 Dây nối máy bơm tiêm-Dây nối máy bơm tiêm 75cm 3550 3550
844 N02.03.030 Băng keo có gạc vô trùng (53 x 70mm)-Băng có gạc vô trùng SOGIDRESSING 6cm x 7cm 1470 1470
845 N02.03.030 Băng keo có gạc vô trùng (200 x 90mm) 4800 4800
846 N02.03.030 Băng keo có gạc vô trùng (9 x 10cm) 2800 2800
847 N02.03.030 Băng keo có gạc vô trùng (100 x 90mm) 2800 2800
848 N03.05.060 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây)-Khóa 3 ngã có dây 25cm 3633 3633
849 N07.06.050.3 Nẹp cẳng tay các số-NEP CANG TAY NGAN CAC SO 27000 27000
850 N03.05.060 Khoá ba ngã không dây-Khóa 3 ngã 2835 2835
851 N04.03.090.2 Dây nối máy bơm tiêm 140cm-Dây nối bơm tiêm 150cm 3780 3780
852 N03.02.020 000 Dây kim bướm-Kim cánh bướm số 21G, 23G, 25G 882 882
853 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch 16G-Kim luồn tĩnh mạch số 16G 2310 2310
854 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G-VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MM 16233 16233
855 N06.05.020 Mảnh ghép Polypropylene loại nặng, dùng điều trị thoát vị bẹn, kích thước 5x10cm-Polypropylene Mesh 5x10cm (loại nặng) 390000 390000
856 N08.00.310 Mask oxy có túi người lớn, trẻ em-Mask thở oxy có túi size XL, L, M, S, XS 12600 12600
857 N03.02.090 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper)-Nút vặn kim luồn 945 945
858 N03.02.070 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) 167700 167700
859 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch 24G-KIM LUON TINH MACH 24 2290 2290
860 N07.06.050.3 Nẹp cổ cứng-NEP CO CUNG 73000 73000
861 N07.06.050.3 Nẹp đùi-NEP DUI 65000 65000
862 N07.06.050.3 Nẹp lưng các số-DAI COT SONG CAC SO 50000 50000
863 N07.06.050.3 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài-NEP CHONG XOAY DAI 180000 180000
864 N03.03.010 0 0 0 Kim chọc dò tủy sống số 25G 14000 14000
865 40.4 Diazepam Tiêm 10mg/2ml Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 6930 6930
866 40.904 Lidocain Dùng ngoài 10%/38G LIDOCAIN 123900 123900
867 40.598 Cồn boric Dùng ngoài 3%-10ml CỒN BORIC 3% 6300 6300
868 40.12+43 Paracetamol + Lidocain (hydroclorid) Tiêm 300mg + 20mg CENTRANOL 16000 16000
869 40.767 Dexamethason phosphat+ neomycin Thuốc mắt 17.000IU+ 5,5mg NEO-DEXA 2900 2900
870 05C.209 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch chỉ, Cam thảo Uống 1000mg, 500mg, 500mg, 360mg, 60mg TIVICAPS 1900 1900
871 40.1064 Vitamin PP Uống 500mg Vitamin PP 158 158
872 05C.97.4 Cao mật heo, Nghệ, Trần bì Uống 250mg; 50mg; 25mg ĐỞM KIM HOÀN 130 130
873 05C.125.1 Đan sâm, Tam thất, Borneol Uống 450mg; 141mg; 8mg OPCARDIO Viên hộ tâm 940 940
874 05C.58.13 Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo, Đảng sâm uống 4g; 0,5g; 1g; 1g; 1g; 1g; 1g; 2g; 4g; 1g; 2g; 1g; 1g; 0,5g; 1g Độc Hoạt Tang Ký Sinh 122 122
875 05C.161.3 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, Bạch thược Uống 605mg; 605mg; 605mg; 151mg; 303mg; 908mg; 605mg; 303mg; 908mg; 605mg THẬP TOÀN ĐẠI BỔ 3000 3000
876 05C.71.2 Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, Tam Thất Uống 0,7mg; 852mg; 232mg; 50mg FENGSHI OPC Viên phong thấp 840 840
877 05C.162 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế Uống 330mg, 330mg, 330mg, 100mg Fitôgra – f 3900 3900
878 05C.10.1 Actiso, Rau đắng, Bìm bìm Uống 0,1g + 0,075g + 0,075g Bavegan 294 294
879 05C.224.8 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng Dùng ngoài 3,0g; 3,0g; 1,8g; 1,8g; 1,2g; 1,2g; 0,6g; 0,6g Cồn xoa bóp 60ml 20000 20000
880 05C.135.5 Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Bình vôi, Trinh nữ Uống 150mg; 180mg; 600mg; 600mg; 638mg MIMOSA Viên an thần 1155 1155
881 05C.201.2 Thục địa, Đương quy, Bạch thược, Xuyên khung, Ích mẫu, Ngải cứu,Hương phụ chế Uống 1.2g, 1.2g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.15g, 1.2g Hoàn điều kinh bổ huyết 1950 1950
882 05C.26.2 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắp Uống 100mg, 130mg, 50mg, 50mg VG-5 968 968
883 05C.54.1 Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa Uống 0.75g, 2.40g, 0.30g, 0.60g, 0.60g, 0.15g, 0.60g Dưỡng cốt hoàn 3500 3500
884 0 Dây cho ăn có nắp (Feeding) các cỡ 0 0 Dây cho ăn có nắp (Feeding) số 16 2868 2868
885 40.0 Mifepriston uống 200mg Mifrednor 200 51500 51500
886 N03.07.010 0 0 0 Dây cho ăn không nắp (Stomach) số 10 2868 2868
887 40.472 Erythropoietin Tiêm 2000 IU Heberitro 2000 IU/mL 153900 153900
888 40.477 Diltiazem Uống 60mg Diltiazem Stada 60 mg 890 890
889 40.765 Dexamethason Tiêm 4mg Dexamethason phosphat tương đương 3,3mg dexamethason dạng base Dexamethason 838 838
890 40.1011 Acid amin* Tiêm truyền 8%, 200ml Aminoleban 104000 104000
891 N03.02.070 VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MM 14799 14799
892 05C.34 Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo Uống 300mg, 300mg, 150mg, 200mg, 150mg, 300mg, 50mg VIÊN THANH HUYẾT SANGOFIT 1900 1900
893 05C.28.2 Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực Uống 800mg, 200mg, 200mg, 200mg ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU 1950 1950
894 05C.190.5 Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng kỳ, Kỷ tử, Bạch linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, Thạch cao Uống 400mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 34mg, 30mg, 30mg, 20mg, 20mg, 100mg TIEUKHATLING CAPS 3200 3200
895 05C.127.1 Đinh lăng, Bạch quả Uống Cao khô lá bạch quả 20mg; Cao đặc rễ đinh lăng 10:1 (tương đương 1500mg đinh lăng) 150mg Hoạt huyết dưỡng não QN 515 515
896 05C.127.1 Đinh lăng, Bạch quả Uống 194mg + 10mg Hoạt huyết dưỡng não DHG 305 305
897 05C.37.2 Kim tiền thảo, Râu ngô Uống 750mg; 960mg Kim tiền thảo Râu ngô 315 315
898 05C.166.2 Nhân sâm, Nhung hươu, Cao ban long Uống Nhân sâm 20mg; Nhung hươu 25mg; Cao ban long 50mg Viên nang sâm nhung HT 4000 4000
899 05C.213.1 Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà Uống 200mg; 200mg; 200mg; 200mg; 150mg; 200mg; 100mg XOANG VẠN XUÂN 830 830
900 05C.199.1 Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu Uống Hương phụ 1250mg, Ích mẫu 4000mg, Ngải cứu 1000mg Ích mẫu 380 380
901 05C.57.1 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất , Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng , Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung Uống 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 330mg; 60mg; 60mg; 60mg; 60mg; 30mg V.PHONTE 830 830
902 05C.157 Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol Uống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7.5g, 7.5g, 5g, 0.11g Thuốc Ho bổ phế 28500 28500
903 05C.208.1 Tân di, Cảo bản, Bạch chỉ, Phòng phong, Tế tân, Xuyên khung, Thăng ma, Cam thảo Uống 200mg, 200mg, 300mg, 200mg, 200mg, 100mg, 200mg, 100mg Thông xoang tán Nam Dược 1900 1900
904 05C.172.1 Bán hạ nam, Bạch linh, Xa tiền tử, Ngũ gia bì chân chim, Sinh khương, Trần bì, Rụt, Sơn tra, Hậu phác nam Uống 440mg, 890mg, 440mg, 440mg, 110mg, 440mg, 560mg, 440mg, 330mg LIPIDAN 2700 2700
905 05C.148.9 Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch môn, Bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch phàn, Tinh dầu bạc hà Uống Bạch linh 0,72g; cát cánh 1,366g; tỳ bà diệp 3,6g; tang bạch bì 2,5g; ma hoàng 0,525g; mạch môn 0,966g; bạc hà 2,33g; bán hạ chế 1,67g; bách bộ 3,733g; mơ muối 1,625g; cam thảo 0,473g; bạch phàn 0,166g; tinh dầu bạc hà 0,1g Thuốc ho Bổ phế chỉ khái lộ 13000 13000
906 40.1046 Tricalcium phosphat Uống 0,6g AGI-CALCI 1590 1590
907 40.800 Gliclazid Uống 30mg Pyme Diapro MR 280 280
908 40.184 Cefuroxim Uống 500mg Negacef 500 7690 7690
909 40.800 Gliclazid Uống 30mg Pyme Diapro MR 280 280
910 40.155 Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg+125mg Augbidil 1g 2331 2331
911 40.561 Peptide (Cerebrolysin concentrate) Tiêm truyền 215,2mg/ml x 5ml Cerebrolysin 53865 53865
912 40.188 Imipenem + Cilastatin Truyền tĩnh mạch 500mg + 500mg Tienam 298000 298000
913 40.561 Peptide (Cerebrolysin concentrate) Tiêm truyền 215,2mg/ml x 10ml Cerebrolysin 92505 92505
914 40.184 Cefuroxim Uống 500mg Zinmax-Domesco 500mg 2050 2050
915 40.184 Cefuroxim Uống 250mg Zinmax-Domesco 250mg 1180 1180
916 40.184 Cefuroxim Uống 250mg Zinmax-Domesco 250mg 1180 1180
917 40.173 Cefotaxim Tiêm 1g Bio-Taksym 19312 19312
918 40.227 Ciprofloxacin Truyền tĩnh mạch 400mg/200ml Furect I.V 94500 94500
919 40.12 Lidocain Phun mù 10%/38G Lidocain 159000 159000
920 40.158 Ampicilin + sulbactam Tiêm 500mg Sulbactam, 1g Ampicillin Auropennz 1.5 29400 29400
921 40.217 Clindamycin Tiêm 600mg/ 4ml Clindacine 600 23100 23100
922 40.956 Sulpirid Uống 50mg Dogtapine 112 112
923 N03.02.060 Kim rời 18G x 1 1/2``_Kim rút thuốc 18G 239 239
924 N03.01.020.269.000016 Bơm tiêm 10ml 25Gx1 851 851
925 N03.01.070.045.000001 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2 560 560
926 N03.02.070.136.000007 Kim luồn tĩnh mạch 22G 2940 2940
927 N03.02.070.136.000008 Kim luồn tĩnh mạch 24G 2940 2940
928 N03.02.070.136.000005 Kim luồn tĩnh mạch 18G 2940 2940
929 N03.01.020.269.000014 Bơm tiêm 3ml 25Gx1 563 563
930 N03.05.060 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây) 5250 5250
931 N03.02.020 Kim cánh bướm 23G 1260 1260
932 N03.05.040 Dây nối máy bơm tiêm 140cm 5943 5943
933 N03.05.010 Dây truyền dịch 20 giọt 3268 3268
934 N03.05.030.188.000001 Dây truyền máu 9450 9450
935 N03.01.070.045.000003 Bơm tiêm 5ml 25Gx1 569 569
936 N03.02.060 Kim rời 18G x 1 1/2 399 399
937 N03.05.020 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh 6300 6300
938 N03.01.010.045.000001 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) 3490 3490
939 40.807 Metformin Uống 850mg Metformin Stella 850 mg 725 725
940 40.807 Metformin Uống 1000mg Metformine EG 1000mg 790 790
941 40.49 Paracetamol + chlorpheniramin Uống 325mg + 2mg Padobaby 1650 1650
942 40.288 Fluconazol Uống 150mg Fluconazol Stella 150 mg 10000 10000
943 40.905 Naphazolin Nhỏ mũi 0,05 %/15ml RHYNIXSOL 2730 2730
944 40.593 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml Camisept 45000 45000
945 40.30.64 Paracetamol + Tramadol Uống 325mg + 37,5mg Marken-K 4305 4305
946 XN Anti A 94500 94500
947 XN Anti B 94500 94500
948 XN Anti D 168000 168000
949 SP Anti HCV (định tính) 11550 11550
950 SP HBsAg 7350 7350
951 SP Test HIV 1/2 (test nhanh) 16590 16590
952 XN Ống nghiệm citrat (nắp xanh lá) 735 735
953 XN Ống nghiệm trắng 377 377
954 SP Anti HBs 13650 13650
955 VT Băng cố định kim truyền bằng phim trong 1624W 3570 3570
956 XN CaCl2 190000 190000
957 VT Bơm tiêm 20ml kim 23G 1540 1540
958 VT Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ 6000 6000
959 XN CS-BT Seronorm human 451250 451250
960 XN Cuvette (máy ST4) 1088000 1088000
961 VT Dây oxy 2 nhánh trẻ em 4200 4200
962 VT Kim gây tê tủy sống 25G 18900 18900
963 VT Mask thở khí dung người lớn 11970 11970
964 VT Sond foley số 16 8190 8190
965 VT Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm (7105) 19950 19950
966 VT Vải mùng khổ 0.8m 4500 4500
967 SP Troponin I (Test nhanh) 45675 45675
968 VT Khóa 3 chia có dây 25cm 4620 4620
969 VT Dây truyền máu 7000 7000
970 XN Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 450ml 5699000 5699000
971 XN Dung dịch lugol 3% 500ml 260000 260000
972 VT Gói gạc mổ nội soi, VT, NK 44 5439 5439
973 SP H. Pylory (test nhanh) 24150 24150
974 XN Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố) 49500 49500
975 XN Ống nghiệm máu đông (nắp đỏ) 735 735
976 XN Ống nghiệm heparin (nắp đen) 840 840
977 VT Giấy điện tim 63 x 30 17600 17600
978 VT Tấm lót đa năng 40 x 60cm 4935 4935
979 VT Kẹp rốn 2940 2940
980 XN Creatinine 1445210 1445210
981 XN DIA-PTT 5760000 5760000
982 XN HDL cholesterol direct 5010000 5010000
983 XN Dung dịch Isotonac3 2330000 2330000
984 VT Băng keo 5x5 20000 20000
985 40.685 Acetyl leucin Uống 500mg Tantanine 500 385 385
986 40.776 Prednisolon acetat Uống 5mg Prednisolon 110 110
987 N04.03.030.329.000003 Dây oxy 2 nhánh người lớn 3450 3450
988 N07.06.050.364.000055 Nẹp lưng số 7 48279 48279
989 N07.06.050.364.000056 Nẹp lưng số 8 48279 48279
990 N07.06.050.364.000057 Nẹp lưng số 9 48279 48279
991 N03.05.010.679.000001 Dây truyền dịch có màng lọc khí Dây truyền dịch 2495 2495
992 N03.05.060.262.000001 Khóa ba nhánh không dây Khóa 3 ngã 2835 2835
993 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 60mg Imidu 60mg 1344 1344
994 0 0 Vòng đeo tay bệnh nhân (vàng) 1400 1400
995 0 0 Vòng đeo tay bệnh nhân (đỏ) 1400 1400
996 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Uống 60mg Imidu 60mg 1344 1344
997 N07.06.050.364.000044 Nẹp cẳng tay số 7 bên phải 26000 26000
998 N07.06.050.364.000046 Nẹp cẳng tay số 9 bên phải 26000 26000
999 N07.06.050.364.000047 Nẹp cẳng tay số 8 bên trái 26000 26000
1000 N07.06.050.364.000048 Nẹp cẳng tay số 9 bên trái 26000 26000
1001 N07.06.050.364.000045 Nẹp cẳng tay số 8 bên phải 26000 26000
1002 0 Vòng đeo tay bệnh nhân (xanh) 1400 1400
1003 N03.05.030.605.000001 Dây truyền máu 4200 4200
1004 40.1057 Vitamin C Uống 1g VITAMIN C STELLA 1G (Vitamin C 1g) 1900 1900
1005 40.22 Sevofluran Đường hô hấp 250ml Sevorane 14314.4 14314.4
1006 N03.02.070.024.000002 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM 15330 15330
1007 N03.02.070.435.000003 Kim luồn có cánh có cổng 22G, có cản quang 9450 9450
1008 N03.02.090.272.000001 Nút chặn đuôi kim luồn không có cổng bơm thuốc USTOPPER™ 800 800
1009 N03.05.060.434.000001 Khóa 3 ngã có dây dài 25cm 3654 3654
1010 N03.05.050.413.000001 Dây nối bơm tiêm điện 140cm 3900 3900
1011 N08.00.310.434.000001 Mask thở oxy có túi người lớn 12390 12390
1012 N03.02.070.435.000001 Kim luồn có cánh có cổng 18G, có cản quang 9450 9450
1013 N07.06.050.364.000012 Đai xương đòn Đai xương đòn 20454 20454
1014 05C.81 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài sơn, Nhục đậu khấu Uống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg Đại tràng PV 900 900
1015 0 Lamivudine + Zidovudine Uống 30mg / 60mg Lamivudine 30mg / Zidovudine 60mg 0 0
1016 40.30.270 Tenofovir + lamivudin + efavirenz Uống 300/300/ 600 mg Eltvir 0 0
1017 2.6.KTNAT Khối hồng cầu Tiêm truyền 180ml Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) 871000 871000
1018 0 0 HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (3mm) 6780 6780
1019 0 0 Ống nghiệm Citrat 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp 798 798
1020 0 0 Lam kính 7105 23000 23000
1021 0 0 Phim khô laser DI-HL20 x 25 cm 15000 15000
1022 0 0 Citest® Syphilis 9450 9450
1023 0 0 Chlorin 70% (bột) 50880 50880
1024 0 0 RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Sinh Hóa) 6580000 6580000
1025 0 0 Dung dịch Isotonac3 2330000 2330000
1026 0 0 Dung dịch Cleanac 710 2440000 2440000
1027 0 0 Dung dịch Hemolynac 310 2440000 2440000
1028 0 0 Dung dịch Hemolynac 510 2440000 2440000
1029 0 0 "Máu chuẩnMEK-5DN" 3760000 3760000
1030 0 0 "Khẩu trang Y tế 3 lớp thun đeo tai" 693 693
1031 0 0 Vòng đeo tay bệnh nhân (trắng) 1400 1400
1032 0 0 Lyostypt 128000 128000
1033 0 0 Javel 10% 12 12
1034 0 0 Cồn 90 độ 26 26
1035 0 0 Kim tiêm nha 1680 1680
1036 0 0 Alere Determine HIV 1/2 39375 39375
1037 40.225 Spiramycin + metronidazol Uống 750.000IU, 125mg Kamydazol 718 718
1038 40.992 Codein + terpin hydrat Uống 10mg +100mg Terpin Codein 10 284 284
1039 40.993 Dextromethorphan Uống 15mg Dextromethorphan 15mg 145 145
1040 05C.25 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất Uống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5g Phyllantol 1678 1678
1041 40.688 Domperidon Uống 10mg Domperidon 59 59
1042 40.937 Rotundin Uống 60mg Rotundin 60 592 592
1043 N08.00.310.434.000002 Mask thở oxy có túi trẻ em 12390 12390
1044 N04.03.030.258.000001 Sơ sinh DÂY THỞ OXY MPV 3920 3920
1045 N07.06.050.364.000003 Nẹp đùi bàn chân chống xoay 165165 165165
1046 N07.06.050.364.000004 Nẹp đùi Zimmer 64890 64890
1047 N07.06.050.364.000006 NEP ISELIN 9000 9000
1048 05C.62.2 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử,Thổ phục linh,Dây đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác Uống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg Rheumapain - f 880 880
1049 05C.105.8 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì,Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương, Gừng tươi Uống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mg Hương sa lục quân 800 800
1050 05C.81 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài sơn, Nhục đậu khấu Uống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg Đại tràng PV 900 900
1051 N07.06.050.364.000009 Đai Desault P 49700 49700
1052 N07.06.050.364.000008 Đai Desault T 49700 49700
1053 N04.03.030.329.000001 Dây oxy 2 nhánh trẻ em 3450 3450
1054 N04.03.030.167.000004 DÂY THỞ OXY MPV (Sơ sinh) 3920 3920
1055 N03.02.060.258.000001 KIM TIÊM MPV 239 239
1056 40.807 Metformin Uống 850mg Metformin Stella 850 mg 725 725
1057 40.805 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Tiêm 100 IU/ml Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml B/5 138999 138999
1058 40.801 Glimepirid Uống 4mg Glimepiride Stella 4 mg 1800 1800
1059 40.13 Lidocain + epinephrin Tiêm 2% 1,8ml Lignospan Standard 11200 11200
1060 N03.01.070.045.000004 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 816 816
1061 N03.01.070.045.000004 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc 25Gx1ʺ, VIKIMCO 797 797
1062 N03.01.070.258.000001 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2ʺ 480 480
1063 N03.01.070.045.000005 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 1380 1380
1064 N03.01.070.258.000002 Bơm tiêm 3ml 25Gx1ʺ 480 480
1065 N03.01.070.258.000006 BƠM TIÊM MPV 50ml 2948 2948
1066 N03.01.070.045.000003 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc 25Gx1ʺ, ép vỉ, VIKIMCO 559 559
1067 N03.02.070.272.000002 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH 2200 2200
1068 N03.02.070.272.000006 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH 2200 2200
1069 40.225 Spiramycin + metronidazol Uống 750.000IU, 125mg Kamydazol 718 718
1070 40.992 Codein + terpin hydrat Uống 10mg +100mg Terpin Codein 10 284 284
1071 40.993 Dextromethorphan Uống 15mg Dextromethorphan 15mg 145 145
1072 05C.25 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất Uống 1,8g; 0,5g; 0,05g; 0,05g; 1,5g Phyllantol 1678 1678
1073 40.688 Domperidon Uống 10mg Domperidon 59 59
1074 40.937 Rotundin Uống 60mg Rotundin 60 592 592
1075 05C.62.2 Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử,Thổ phục linh,Dây đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác Uống 800mg, 400mg, 400mg, 400mg, 400mg, 300mg, 300mg Rheumapain - f 880 880
1076 N03.02.070.272.000007 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH 2200 2200
1077 05C.105.8 Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì,Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương, Gừng tươi Uống 250mg, 432mg, 432mg, 151mg, 173mg, 216mg, 173mg, 151mg, 22mg Hương sa lục quân 800 800
1078 05C.81 Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài sơn, Nhục đậu khấu Uống 350mg+ 115mg+ 60mg+ 70mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 115mg+ 235mg Đại tràng PV 900 900
1079 0 Đai Desault các số 49700 49700
1080 0 Đai xương đòn các số 20454 20454
1081 0 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn) 2948 2948
1082 0 Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 45 CM) 183960 183960
1083 0 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL) 157290 157290
1084 0 Kim gây tê ngoài màng cứng (Perifix 420 Complet set) 160000 160000
1085 0 Nút chặn đuôi kim luồn (In stopper) 800 800
1086 0 Nẹp cẳng tay các số 26000 26000
1087 0 Nẹp đùi 64890 64890
1088 0 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài 165165 165165
1089 0 Nẹp hơi cổ chân 65000 65000
1090 0 Nẹp Iselin 9000 9000
1091 0 Nẹp lưng các số 48279 48279
1092 0 Kim cánh bướm 890 890
1093 0 Dây nối máy bơm tiêm 140cm 3900 3900
1094 0 Dây oxy 2 nhánh người lớn 3450 3450
1095 0 Dây oxy 2 nhánh trẻ em 3450 3450
1096 0 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh 3920 3920
1097 0 "Dây truyền dịch
Kim 23Gx1ʹ,21G x 1 1/2ʹ,22Gx 1 1/4ʹ"
2495 2495
1098 0 Dây truyền máu 4200 4200
1099 0 Kim chọc dò (Spinocan) 25G 15000 15000
1100 0 Kim chọc dò (Spinocan) 27G 15000 15000
1101 0 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G, đầu kim vát 3 mặt 9450 9450
1102 0 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G 9450 9450
1103 N03.02.070.024.000002 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM 15330 15330
1104 0 Kim rời 18G x 1 1/2`` 239 239
1105 0 Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba chạc có dây) 3654 3654
1106 0 Khoá ba ngã không dây 2835 2835
1107 0 Mask oxy có túi người lớn 12390 12390
1108 0 Mask oxy có túi trẻ em 12390 12390
1109 0 Nẹp đùi bàn chân chống xoay ngắn 195000 195000
1110 0 Nệm giường y tế 600000 600000
1111 0 Sonde cho ăn số 14 (Sonde dạ dày) Sonde cho ăn số 14 (Sonde dạ dày) 7350 7350
1112 40.593 Clotrimazol Dùng ngoài 0,5mg/1ml Camisept 45000 45000
1113 40.769 Fluocinolon acetonid Bôi 10g-15g Fluocinolon 3900 3900
1114 0 Airway số 1 3738 3738
1115 0 Airway số 2 3738 3738
1116 0 Airway số 3 3738 3738
1117 0 Bao Camera nội soi 5565 5565
1118 0 Túi đo lượng máu sau sanh 4720 4720
1119 0 Bao giầy phòng sạch 1680 1680
1120 0 Băng bột bó 10cm x 2,7m 17325 17325
1121 0 Băng bột bó 15cm x 2,7m 13000 13000
1122 0 Băng cá nhân 145 145
1123 0 Băng cố định kim truyền bằng phim trong 1624W 2900 2900
1124 0 Băng keo có gạc vô trùng 100 x 90mm 2895 2895
1125 0 Dung dịch Acid Acetic 3% 65000 65000
1126 0 Cồn 70 độ 25000 25000
1127 0 Dung dịch Lugol 3% 80000 80000
1128 0 Nước cất 6395 6395
1129 0 Vôi Soda 500mg 68000 68000
1130 0 Formandehyd 54500 54500
1131 0 Que thử đường huyết 5168 5168
1132 0 Que thử nước tiểu 11 thông số 350000 350000
1133 0 RIQAS Monthly Haematology (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Huyết Học) 3290000 3290000
1134 0 Anti A 84000 84000
1135 0 Anti B 84000 84000
1136 0 Anti D 135000 135000
1137 0 Băng keo có gạc vô trùng 200 x 90mm 4900 4900
1138 0 Băng keo chỉ thị nhiệt lò hấp tiệt trùng EO 3M hoặc tương đương 265000 265000
1139 0 Băng keo lụa 1,25cm x 5m 6720 6720
1140 0 Băng keo lụa 5cm x 5m 34800 34800
1141 0 Băng thun 3 móc 8500 8500
1142 0 Hoá chất rữa phim 880000 880000
1143 0 Bông y tế thấm nước 25g 4200 4200
1144 0 Bông y tế không thấm nước gói 1 kg 84945 84945
1145 0 Bông y tế thấm nước gói 1kg 123900 123900
1146 0 Cây đè luỡi gỗ tiệt trùng 198 198
1147 0 Cuvett lưu mẫu 1400 1400
1148 0 Cuvette (máy ST4) 3886 3886
1149 0 Chỉ khâu Chromic 2/O + kim tròn (75cm, 26mm, 1/2 C) 10000 10000
1150 0 Unigut Chromic Chỉ khâu Chromic 2/O 1,5m, không kim 19400 19400
1151 0 Chỉ khâu Chromic 3/O 1,5m, không kim 17010 17010
1152 0 Chỉ khâu Nylon 3/O + kim tam giác 6000 6000
1153 0 Unilene Chỉ khâu Prolene số 0 (100cm/31mm, 1/2C RB) 30100 30100
1154 0 Chỉ khâu phẫu thuật Truglyde Chỉ khâu Safil violet số 1 + kim tròn (90cm/40mm) 35000 35000
1155 0 Unisil Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác 10700 10700
1156 0 Chỉ khâu phẫu thuật Trusilk Chỉ khâu Silk 2/O + kim tròn 10200 10200
1157 0 Chỉ khâu Silk 3/O (loại 01 sợi 150cm) 7130 7130
1158 0 "Bộ thuốc nhuộm Papanicolaous bao gồm 1a Harris, 2a OG6 , 3b EA 50
"
3000000 3000000
1159 0 Carry Blair chuyên chở mẫu phân 7350 7350
1160 0 Đĩa kháng sinh Amikacin 67000 67000
1161 0 Đĩa kháng sinh Amoxicillin 65000 65000
1162 0 Đĩa kháng sinh Amoxicillin/ Clavulanic acid 67000 67000
1163 0 Đĩa kháng sinh Ampicilin 68000 68000
1164 0 Đĩa kháng sinh Augmentin 67000 67000
1165 0 Unisil 3/0 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác 13200 13200
1166 0 Chỉ khâu phẫu thuật Trusynth Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn (75cm/26mm, 1/2C) 35000 35000
1167 0 Dây cho ăn không nắp số 8 2700 2700
1168 0 Dây cho ăn không nắp số 10 2700 2700
1169 0 Dây cho ăn không nắp số 14 2700 2700
1170 0 Dây cho ăn không nắp số 16 2700 2700
1171 0 Dây hút dịch phẫu thuật đường kính trong 8mm, dài 2.0m 6900 6900
1172 0 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 8 1650 1650
1173 0 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 10 1650 1650
1174 0 Dây hút đàm không khóa (không nắp) số 14 1650 1650
1175 0 Clincare 500ml 63000 63000
1176 0 Đĩa kháng sinh Azithromycin 67000 67000
1177 0 Đĩa kháng sinh Bactrim 68000 68000
1178 0 Đĩa kháng sinh Cefaclor 67000 67000
1179 0 Đĩa kháng sinh Cefixim 65000 65000
1180 0 Đĩa kháng sinh Cefotaxim 68000 68000
1181 0 Đĩa kháng sinh Ceftazidime 67000 67000
1182 0 Đĩa kháng sinh Ceftriaxone 67000 67000
1183 0 Đĩa kháng sinh Cefuroxim 68000 68000
1184 0 Đĩa kháng sinh Cephalexin 67000 67000
1185 0 Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin 64768 64768
1186 0 Đĩa kháng sinh Clarithromycin 68000 68000
1187 0 Đĩa kháng sinh Clindamycin 68000 68000
1188 0 ALFASEPT CLEANSER 4 84000 84000
1189 0 Radix OPA 815000 815000
1190 0 ALFASEPT GTA 2,5% 346500 346500
1191 0 ANIOS’CLEAN EXCEL D (25ML) 15750 15750
1192 0 Đầu col vàng 10-200 mcl, có khía và không khía 50 50
1193 0 Đầu col xanh 100-1000 mcl, có khía và không khía 50 50
1194 0 Tube vi sinh - Eppendorf 1,5ml 165 165
1195 0 Gạc mét 0,8m - 1,2m 3234 3234
1196 0 Gạc y tế vô trùng 5x6 cm, 8 lớp 2518 2518
1197 0 Găng tay y tế không tiệt trùng size S 1080 1080
1198 0 Găng tay y tế không tiệt trùng size M 1080 1080
1199 0 Đĩa kháng sinh Chloramphenicol 68000 68000
1200 0 Đĩa kháng sinh Doxycyclin 67000 67000
1201 0 Đĩa kháng sinh Erythromycin 67000 67000
1202 0 Đĩa kháng sinh Gentamycin 67000 67000
1203 0 Đĩa kháng sinh Kanamycin 67000 67000
1204 0 Đĩa kháng sinh Levofloxacin 67000 67000
1205 0 Đĩa kháng sinh Nalidixic acid 68000 68000
1206 0 Đĩa kháng sinh Tetracyclin 67000 67000
1207 0 Huyết tương thỏ đông khô 28500 28500
1208 0 IDS 14 GNR 505000 505000
1209 0 Môi trường BA90 18000 18000
1210 0 Môi trường cấy máu BHI hai pha 43571 43571
1211 0 Găng tay y tế phẫu thuật số 7 3339 3339
1212 0 Găng tay y tế phẫu thuật số 7,5 3339 3339
1213 0 Găng y tế dùng trong sản khoa chưa tiệt trùng 9450 9450
1214 0 "Gel siêu âm
Megasonic (xanh)"
110000 110000
1215 0 Gói đẻ sạch màu xanh 111000 111000
1216 0 Gói đẻ sạch màu hồng 111000 111000
1217 0 Giấy điện tim 110x140x143 25000 25000
1218 0 Giấy điện tim 50 mm x 30m 13600 13600
1219 0 Giấy điện tim 63mm x 30m 12500 12500
1220 0 Giấy in nhiệt 50mm x 20m 11000 11000
1221 0 Giấy lau siêu âm 29095 29095
1222 0 Môi trường MC 90 176640 176640
1223 0 Môi trường MHA 90 176640 176640
1224 0 Môi trường SAB 90 152000 152000
1225 0 Reaction Rotor 3150000 3150000
1226 0 Concentrated System Liquid 1350000 1350000
1227 0 Washing Solution (concentrated for 20liters) 686000 686000
1228 0 Assayed Leve 1 462000 462000
1229 0 CBC-3D Hematology Control 3412500 3412500
1230 0 CFL Lyse 0,5 L (M30) 840000 840000
1231 0 Diluent 20 L (M30) 840000 840000
1232 0 Rinse 5,5 L (M30) 549990 549990
1233 0 Dia CaCl2 135000 135000
1234 0 Dia PT5 2150000 2150000
1235 0 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 152mm x 150mm x 200 sheets 68000 68000
1236 0 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 152mm x 90mm x 150 sheets 68000 68000
1237 0 Giấy Monitoring sản khoa cỡ 130mm x 120mm x 300 sheets 68000 68000
1238 0 Hộp inox tròn 620000 620000
1239 0 Kẹp rốn MPV 1050 1050
1240 0 Kim châm cứu số 3 3050 3050
1241 0 Kim châm cứu số 4.5 3050 3050
1242 0 Kim châm cứu số 7 (þ 0,30 x 75mm), có đầu, cán bạc, dùng cho máy châm cứu điện 3050 3050
1243 0 Kim lancet 25000 25000
1244 0 Lamell 22 x 22mm 15000 15000
1245 0 Lancet blood 37800 37800
1246 0 Dia PTT 4700000 4700000
1247 0 Convergys ISE Cleaning Solution Kit 2x30 ml 1650000 1650000
1248 0 Dung dịch châm điện cực 750000 750000
1249 0 Điện cực Na 3833000 3833000
1250 0 Điện cực K 3833000 3833000
1251 0 Điện cực Ca 3833000 3833000
1252 0 Điện cực Cl 3833000 3833000
1253 0 Điện cực pH 3833000 3833000
1254 0 Điện cực Reference 3833000 3833000
1255 0 Dây bơm ion đồ 583000 583000
1256 0 Mission Control BG & ISE 200000 200000
1257 0 Diamatrix ISE Calibrator-1 Solution 480ml 4750000 4750000
1258 0 Diamatrix ISE Calibrator-2 Solution 200ml 1917000 1917000
1259 0 Lọc khuẩn Clear - Guard 3 + công oxy cho nguời lớn 15540 15540
1260 0 Lưỡi dao mổ số 10 840 840
1261 0 Lưỡi dao mổ số 11 840 840
1262 0 Mask ampu silicon số 4 148000 148000
1263 0 Mask khí dung người lớn 10500 10500
1264 0 Mask khí dung trẻ em 10500 10500
1265 0 Miếng dán điện tim 1260 1260
1266 0 Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ 22000 22000
1267 0 Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố) 40000 40000
1268 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 2,5 8996 8996
1269 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3 8996 8996
1270 0 FLUID PACK 3500000 3500000
1271 0 URIC ACID T FL 1152000 1152000
1272 0 ALBUMIN 610000 610000
1273 0 AMYLASE FL 1536000 1536000
1274 0 Bilirubin Total 1260000 1260000
1275 0 CRP TURBI 5286000 5286000
1276 0 Cholesterol PAP 2100000 2100000
1277 0 CK-MB 2100000 2100000
1278 0 CK-MB Calibrator có trong AUTOCAL H Chema nên không tính tiền 1 1
1279 0 CREATININE 425000 425000
1280 0 Gamma GT 525000 525000
1281 0 Glucose PAP 1155000 1155000
1282 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 3,5 8996 8996
1283 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 4 8996 8996
1284 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 4,5 8996 8996
1285 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 5 8996 8996
1286 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6 8996 8996
1287 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 6,5 8996 8996
1288 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7 8996 8996
1289 0 HDL Cholesterol Direct 6300000 6300000
1290 0 AST GOT 2100000 2100000
1291 0 ALT GPT 2100000 2100000
1292 0 Total Protein 525000 525000
1293 0 TRIGLYCERIDES FL 4168000 4168000
1294 0 Urea UV 1302000 1302000
1295 0 AUTOCAL H 438000 438000
1296 40.49 Paracetamol + chlorpheniramin Uống 325mg + 2mg Padobaby 1650 1650
1297 40.247 Tetracyclin (hydroclorid) Tra mắt 1% 5g Tetracyclin 1% 3200 3200
1298 40.285 Clotrimazol Đặt âm đạo 100mg Clotrimazol 680 680
1299 40.43 Morphin Tiêm 0,01g/ml Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 4410 4410
1300 0 Ống nội khí quản có bóng (ballon) số 7,5 8996 8996
1301 0 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) 660 660
1302 0 Ống nghiệm heparin (nắp đen) 678 678
1303 0 Ống nghiệm trắng có nắp 12x75mm 363 363
1304 0 Phim X-Quang siêu nhạy 30x40cm 10280 10280
1305 0 Phim X-Quang siêu nhạy 35x35cm 10900 10900
1306 0 Phim X-Quang siêu nhạy 24x30cm 6190 6190
1307 0 Sonde foley 2 nhánh số 10 7875 7875
1308 0 Sonde foley 2 nhánh số 14 7875 7875
1309 0 Sonde foley 2 nhánh số 16 7875 7875
1310 0 Sonde foley 2 nhánh số 22 7875 7875
1311 0 Que phết âm đạo 630 630
1312 0 Tấm lót 1,3m x 2m 5145 5145
1313 0 Tấm lót đa năng 40 x 60cm 3410 3410
1314 0 Test thử áp suất comply steam chemical Intergrator 5,1x1,9cm 1446000 1446000
1315 0 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m 220000 220000
1316 0 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m 390000 390000
1317 0 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m 590000 590000
1318 0 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 200mmx100m 420000 420000
1319 0 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 150mmx100m 375000 375000
1320 0 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 250mm x 100m 570000 570000
1321 0 Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo 3730 3730
1322 0 Vỉ phân liều 3 ngăn 3402 3402
1323 0 Viên bi sắt (máy ST4) 3500000 3500000
1324 0 Cán gương nha 14000 14000
1325 0 Mặt gương nha 11000 11000
1326 0 Thám trâm 15000 15000
1327 0 Găng tay sử dụng trong thăm khám size S 1050 1050
1328 0 Găng tay sử dụng trong thăm khám size M 1050 1050
1329 0 Bộ đặt nội khí quản nhi 4069000 4069000
1330 0 Bộ chuông điện tm 300000 300000
1331 0 Anti HBs Rapid Card 9900 9900
1332 0 Anti HCV (định tính) 11300 11300
1333 0 Dengue IgG/IgM Test hộp 25 test 40698 40698
1334 0 Dengue NS1 Ag (test nhanh) 48900 48900
1335 0 Determine HIV 1/2 hoặc tương đương 16590 16590
1336 0 EV 71 IgM (Test Nhanh) 66600 66600
1337 0 H. Pylory (test nhanh) 21510 21510
1338 0 HBeAg (test nhanh) 13490 13490
1339 0 HBsAg (định tính) 6780 6780
1340 0 Malaria Pf/Pv (test nhanh) 31000 31000
1341 0 Onsite Syphilis Ab 9450 9450
1342 0 Troponin I (Test nhanh) 34890 34890
1343 0 Bình dẫn lưu màng phổi 78000 78000
1344 0 Bình làm ẩm Oxy 95000 95000
1345 0 Bóp bóng người lớn (Ampu lớn), trẻ em các cỡ 187500 187500
1346 0 Bóp bóng sơ sinh 187500 187500
1347 0 Bộ đặt nội khí quản người lớn ánh sáng lạnh xenon 4620000 4620000
1348 0 Cây treo dịch truyền 180000 180000
1349 0 Đèn hồng ngoại 1,7 m 750000 750000
1350 0 Đồng hồ Oxy 370000 370000
1351 0 Hộp gòn Inox các cỡ 120000 120000
1352 0 Kéo cong nhọn 10cm 11250 11250
1353 0 Kéo đầu nhọn, đầu tù 16cm 20000 20000
1354 0 Kéo một đầu tù, một đầu nhọn 16cm 30000 30000
1355 0 Kềm mang kim 16cm 20000 20000
1356 0 Máy châm cứu 1690000 1690000
1357 0 Máy đo huyết áp người lớn 480000 480000
1358 0 Máy đo huyết áp nhi 490000 490000
1359 0 Nhíp thẳng không mấu các cỡ 33800 33800
1360 0 Ống chích nha 300000 300000
1361 0 Ống nghe 120000 120000
1362 0 Pen thẳng 16cm không mấu 22100 22100
1363 0 Val âm đạo 300000 300000
1364 0 Xe đẩy bệnh ngồi 1348000 1348000
1365 0 Nhíp có mấu các cỡ 12cm 682500 682500
1366 0 Kềm mang kim 18cm 27500 27500
1367 0 Tay khoan siêu tốc (loại bấm 4 lổ) 1800000 1800000
1368 0 Oxy y tế bình lớn 44495 44495
1369 0 Khí CO2 bình lớn 291500 291500
1370 40.40 Loxoprofen Uống 60mg Loxorox 3600 3600
1371 40.30.554 Acetylsalicylic acid+ clopidogrel Uống 75mg + 75mg PFERTZEL 3990 3990
1372 40.750 Simethicon Uống 120mg AIR-X 120 1300 1300
1373 05C.206 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor Dùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004g XOANGSPRAY 35000 35000
1374 05C.209 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch chỉ, Cam thảo Uống 600mg; 300mg; 300mg; 300mg; 50mg KHANG MINH TỶ VIÊM NANG 1920 1920
1375 05C.28.2 Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực Uống 800mg; 200mg; 200mg; 200mg ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU 1950 1950
1376 05C.34.2 Kim ngân hoa, Nhân trần tía, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo Uống 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mg KHANG MINH THANH HUYẾT 1930 1930
1377 40.277 Tenofovir (TDF) Uống 300mg Tenofovir STADA 300mg 1560 1560
1378 HD.100.9 Mộc hương,Berberin,Bạch thược, Ngô thù du. Uống 154,7mg; 40,0mg; 216,0mg; 53,4mg Viên Đại Tràng INBERCO 1260 1260
1379 HD.157 Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol Uống 50g, 25g, 25g, 25g, 25g, 10g, 10g, 10g, 7,5g, 7,5g, 5g, 0,11g Thuốc Ho bổ phế 30400 30400
1380 HD.158.3 Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol, Menthol Uống 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mg Thuốc ho người lớn OPC 23000 23000
1381 HD.150 Húng chanh, Núc nác, Cineol Uống 45g; 11,25g; 83,7mg HOASTEX 33500 33500
1382 HD.150 Húng chanh, Núc nác, Cineol Uống 2,5g; 0,625g; 4,65mg. HOASTEX 2150 2150
1383 HD.125.1 Đan sâm, Tam thất, Borneol Uống 450mg; 141mg; 8mg Viên hộ tâm OPCARDIO 950 950
1384 HD.139.35 Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, Mạch môn, Toan táo nhân, Bá tử nhân, Chu sa, Uống 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 0,125g; 0,15g; 0,05g Bearbidan 1980 1980
1385 HD.224.8 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng Dùng ngoài 0,9g; 4,5g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 2,7g; 0,9g; 4,5g Cồn xoa bóp 23100 23100
1386 HD.46 Pygeum africanum Uống 50mg Shinetadeno 9800 9800
1387 HD.206 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor Dùng ngoài 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004g XOANGSPRAY 35000 35000
1388 40.30.270a Tenofovir + lamivudin + dolutegravir Uống 300mg+300mg+50mg Acriptega 4645.26 4645.26
1389 40.30.270 Tenofovir + lamivudin + efavirenz Uống 300mg+300mg+400mg Avonza 4645.26 4645.26
1390 40.1055 Vitamin B6 + magnesi lactat Uống 5mg + 470mg Obibebe 3990 3990
1391 0 0 Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED, kích thước 200x 90mm 5800 5800
1392 0 0 Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn DECOMED, size 60x80mm/ DEC-IVNP6080 2600 2600
1393 0 0 Giấy y tế 33750 33750
1394 0 0 Calibration Packs for CBS-400 11100 11100
1395 0 0 Electrolyte calibrator 1940000 1940000
1396 0 0 Electrolyte control 2020000 2020000
1397 0 0 Giấy in nhiệt 12000 12000
1398 0 0 Khí oxy y tế 1,5m3 33000 33000
1399 0 0 Khí Oxy loại lớn 6m3/chai 71500 71500
1400 0 0 Băng dính lụa (Urgosyval 5cm x 5m) 38000 38000
1401 0 0 Urgo Durable 2cm x 6cm 530 530
1402 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 844 844
1403 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 593 593
1404 40.678 Esomeprazol Uống trước ăn 30 phút 40mg SaVi Esomeprazole 40 1093 1093
1405 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 572 572
1406 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 570 570
1407 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO 1485 1485
1408 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, tiêm, VIKIMCO 3826 3826
1409 0 0 Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, cho ăn, VIKIMCO 3826 3826
1410 0