HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

Địa chỉ: Đường Bờ Bắc Kinh Mới, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3826718

Email: benhvien.anphu@angiang.gov.vn

© Trung tâm y tế huyện An Phú


Số người online: 5
Lượt truy cập: 700677
Thiết kế: